Rundveehouderij

Nieuws

'Zero tolerance' rond Britse export levend vee

Ramsgate – De Britse diereninspectie AHVLA heeft opdracht gekregen bij de controle van de export van levend vee door de haven van Ramsgate een 'zero tolerance'-houding aan te nemen. De AHVLA zal tegelijk een onderzoeksrapport naar een eerder incident in september, waarbij meer dan veertig schapen omkwamen, voorlopig niet openbaar maken 'vanwege juridische procedures'.

Dat is meegedeeld door staatssecretaris voor landbouw David Heath. De bewindsman noemde het incident in september 'schokkend'. Bij dat incident moesten de vrachtauto's die de schapen kwamen aanvoeren op het kleine haventerrein ontruimd worden. Daarbij belandden eerst enkele schapen in het water, waarna later meer dan veertig dieren op last van de inspectiedienst door controleurs van de dierenbescherming RSPCA wegens verlammingsverschijnselen werden afgemaakt. De rol van zowel de RSPCA als de AHVLA en andere betrokkenen wordt door de AHVLA nog steeds onderzocht, maar een al voor oktober toegezegd rapport is nog niet verschenen. Of dat alsnog gebeurt, hangt af van de lopende procedures, aldus Heath.
Naar aanleiding van het incident heeft Heath aangekondigd de controles rond de altijd al omstreden exportactiviteiten van schapen per schip verder op te voeren. "De AHVLA heeft de opdracht gekregen er voor te zorgen dat elk transport dat door de haven gaat diepgaand is geïnspecteerd op enig teken van onrust of verwonding bij de aan boord zijnde dieren." Als zich een probleem voordoet, dan moeten de inspecteurs ook direct ingrijpen. ''Het is volstrekt onaanvaardbaar dat meer dan veertig schapen onnodig omkwamen en ik ben vastbesloten dat dit niet opnieuw kan gebeuren. Ik zal de haven bij de eerstvolgende gelegenheid bezoeken en zelf getuige zijn van het laad- en inspectieproces''.
De National Farmers Union blijft achter de transporten staan, aldus vicevoorzitter Meurig Raymond. Hij wil dat het rapport ook zo snel mogelijk openbaar wordt gemaakt. ''Deze handel is belangrijk voor de sector en alle partijen moeten aan de regels voldoen. Totdat we kunnen lezen wat in het rapport staat en welke lessen we daaruit kunnen leren, is het moeilijk om precies te weten wat er fout is gegaan.''

Of registreer je om te kunnen reageren.