Rundveehouderij

Nieuws 901 x bekeken

Te veel lekkage koudemiddel in melkveehouderij

Den Haag - Op Nederlandse melkveebedrijven lekt elk jaar gemiddeld 8 procent van het aanwezige koudemiddel HCFK R22 en HFK weg. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Agentschap NL. Het ministerie wil met de sector in overleg hoe de lekpercentages naar beneden kunnen worden gebracht.

In de sectoren zuivel, vlees en overige voedingsmiddelen lekt gemiddeld 7 procent van het aanwezige koudemiddel weg. Onderverdeeld naar de sectoren blijkt dat in de periode 2007-2010 in de zuivelsector gemiddeld 5,7 procent weglekte, in de vleessector 7,4 procent en bij de overige voedingsmiddelen 7,3 procent.

Doel van het onderzoek was een beeld te krijgen van de omvang en trend van de emissies over 2007-2010. Uit het onderzoek is geen duidelijk beeld naar voren gekomen van de oorzaken, aangezien er geen uniform registratiesysteem bestaat.

Ondanks het besluit van de overheid tot uitfasering van het ozonlaag aantastende koudemiddel R22, zit er nog veel van dit middel in Nederlandse installaties. Het onderzoek laat wel een dalende trend zien. Vanaf 2015 mag R22 helemaal niet meer gebruikt worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.