Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

PZ verlaagt heffing melkveehouderij

Zoetermeer - Het Productschap Zuivel (PZ) verlaagt de heffing voor de melkveehouderij volgend jaar van 7 naar 5 cent per 100 kilo. Het bestuur van het PZ kondigde in de aanloop naar de oktobervergadering van het schap nog aan de heffingen ongewijzigd te willen laten, maar ziet nu toch aanleiding om de heffing te verlagen.

Als reden voor de voorgestelde verlaging wordt genoemd dat de uitgaven van het PZ over 2012 behoorlijk achterblijven bij de begroting. Door de heffing te verlagen wordt voorkomen dat te veel nieuw vermogen wordt aangetrokken. Het schap wil de heffingbetalers in de aanloop naar de opheffing zo veel mogelijk ontzien.

De voorgestelde verlaging van de heffing bestaat uit twee componenten: een verlaging van de heffing voor rundergezondheid van 3 naar 2 cent per 100 kilo melk en een verlaging van de melkveehouderijheffing van 4 naar 3 cent per 100 kilo.

De heffing voor geitenmelk blijft gelijk.

Met het verdwijnen van het PZ per eind 2013, vervallen de heffingen mogelijk geheel. Dat komt omdat dan ook de regelgeving voor het uitbetalen van en de kwaliteitscontrole op boerderijmelk komt te vervallen. Het PZ onderzoekt nu samen met andere betrokken organisaties (COKZ, Qlip, NGZO etc) hoe toch een deel van de regelgeving overeind kan worden gehouden. Dat zou kunnen door een aantal taken over te dragen aan bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken. Het toezicht op de kwaliteit van boerderijmelk zou daarbij goedkoper kunnen worden gemaakt, geeft het PZ aan. Het COKZ moet volgens de plannen in het eerste kwartaal van 2013 een meer op risico gebaseerd toezicht invoeren.

Laatste reacties

  • mooi wark

    Natuurlijk de heffing voor de geitenmelk blijft gelijk, waarom voor de koe wel en de geit niet?

  • klaas.van.der.horst1

    Het punt lijkt mij dat de geitenhouders nog niets hebben opgebouwd bij het PZ. Ze zijn nog maar net begonnen om een paar dingen collectief te regelen. In de PZ-stukken voor de komende vergadering staat vermeld dat de geitenmelksector nog niet eens een uniforme regeling voor boerderijmelk (uniforme uitbetaalcriteria, pathogenen etc) heeft draaien. Bij de geitensector dus nog veel aanloopkosten.

  • BGNN

    Wat moeten wij als melkgeitenhouderij verwachten van PZ als dit in 10 jaar nog niet geregeld is.Wat wordt er dan met het heffingsgeld gedaan!!

Of registreer je om te kunnen reageren.