Rundveehouderij

Nieuws 2766 x bekeken 20 reacties

Onrust over MRSA in Britse melk

Londen – Wetenschappers hebben voor de eerste keer de 'superbug' MRSA ST 938 gevonden in Britse melk.

De bacterie, die in 2003 voor het eerst in vastgesteld in Nederlandse varkens, komt nu op grote schaal voor in Europese en Amerikaanse varkens maar was nog niet eerder bij Brits vee geconstateerd. De vondst heeft geleid tot enige onrust over de veiligheid van melk maar de National Farmers Union bezweert het grote publiek dat je dat zonder enig gevaar kan drinken.

Wetenschappers van de Universiteit van Cambridge hebben in 1.500 monsters van bulkmelk zeven besmettingen met MRSA ST 923 gevonden. De besmette melk was daarbij afkomstig van vijf verschillende boerderijen. Onderzoeker dr MarkHolmes: "We namen tot nu toe aan dat deze vorm van MRSA in vee alleen elders in Europa een probleem was maar het heeft zich nu kennelijk ook in ons land gevestigd. Als het verder verspreid wordt, zal het vroeger of later problemen gaan opleveren voor de gezondheid van de mens."

Volgens de Soil Association, de organisatie voor biologische landbouw en voeding, levert melk voor menselijke consumptie door de pasteurisatie geen gevaar op maar kunnen boeren, dierenartsen en arbeiders in slachthuizen wel gevaar lopen. Bovendien zou het vlees van met de melk gevoerde kalveren eveneens besmet kunnen zijn. Volgens de associatie gaat het bij bijna 40 procent van de MRSA-besmettingen bij mensen in Nederland om de variant ST 938. De Soil Association heeft de Britse regering dan ook gevraagd een diepgaand onderzoek in de stellen naar het voorkomen van MRSA in Britse boerderijdieren. De regering moet daarbij ‘ook handelen om een eind te maken aan het overgebruik van antibiotica op boerderijen’.

Hoewel organisaties als de Soil Association en andere geen direct verband leggen met melk, is dat in de Britse media wel gedaan. De Daily Mail schrijft bijvoorbeeld 'dat een potentieel dodelijke bacterie voor het eerst is gevonden in Britse melk.' De National Farming Union heeft daarom een verklaring uitgegeven 'dat melk ondanks het MRSA-rapport volleig veilig is.' Directeur beleidszaken Martin Haworth: "De consument moet weten dat gepasteuriseerde melk helemaal veilig is, zoals de schrijver van het rapport ook benadrukt. Het winkelend publiek kan dan ook in het volste vertrouwen Britse melk blijven kopen omdat dat geproduceerd wordt door uitstekend opgeleide melkveehouders en hun assistenten die hun rol als voedingsproducent erg serieus nemen."

Laatste reacties

 • politiek

  Het was wachten op het moment dat MRSA gevonden zou worden in (bulk)melk. Nog veel te veel wordt er ontkend binnen de rundveehouderij dat het huidige gebruik van antibiotica geen gevaren zou opleveren voor de humane sector. Men verwijst maar wat naar medicijngebruik bij de mensen en riooloverstorten. Daar wil men rechten aan ontlenen blijkbaar om er zelf ook maar onverantwoord mee om te gaan.
  Uiteraard komen er via die riooloverstorten antibiotica,s waar ze niet horen te zijn. Maar die antibiotica melk die maar aan de kalveren opgevoerd wordt. Is dat ook geen overstort van antibiotica,s vraag ik me af. Er blijken al ,,antibiotica,s,, of hulpmiddelen te zijn die moeilijker op te sporen zijn door het melkfabriek. De boer beredeneerd doodsimpel ,ik moet die uierontstekingen en beengebreken enz. behandelen met middelen die het melkfabriek met levering van de melk niet meer kan vinden. Dan zal het wel mogen. Loopt daar wel gevaar dat ze gevonden worden dan geef ik die ,,besmette,, melk maar als voeding aan de kalveren. Dat diezelfde antibiotica dan via een omweg een gevaar zijn voor de humane sector.
  Zwijgen maar , en gewoon verwijzen naar het gebruik van de medicijnen door de mensen zelf ?

 • mtsvanaaken

  je bent het woord groeihormoon vergeten in je betoog.

 • politiek

  Denk maar aan uw slachtoffers.

 • politiek

  en begin a.u.b. niet te lachen dan.

 • Mozes

  Je maakt een denkfout politiek. Het gaat om MRSA die negen jaar geleden al bij varkens is vastgesteld. Deze bacterie is blijkbaar via,via overgegaan naar koeien net zoals hij ook kan overgaan naar mensen. Het heeft dus niets te maken met antibiotica gebruik bij koeien.
  Als deze bacterie bij de koe zelf was ontstaan en daar resistent was geworden zou er een verband zijn met antibioticagebruik bij koeien.
  Dit neemt niet weg dat wij veehouders zo weinig mogelijk antibiotica moeten gebruiken. Hier zijn wij dan ook hard mee bezig en hebben ook al grote vorderingen gemaakt. Ook de autoriteiten zijn zeer tevreden over de al behaalde vermindering die op dit moment al verder gaat dan het vooraf gestelde streefdoel.

 • bankivahoen

  Het is niet zijn eerste denkfout!

 • politiek

  Gepasteuriseerde melk is (nog) veilig volgens onderzoekers en de melkindustrie.

 • Mels

  Politiek,laat je in een witte jas opsluiten in een kerker zonder ramen met witte muren want je gaat nu echt een grote stap te ver.Klok klepel verhaal en totaal niet weten waar je over praat.

 • Realist

  Politiek heeft meningen die mij totaal niet aanstaan.
  Echter de melkveehouderij zou er goed aan doen om melk met resten van antibiotica, niet aan het jongvee op te voeren.

  Beter is het om het vernietigen of aan hond en kat op te voeren, voor zover die niet in de humane consumptie verdwijnen

 • info370

  ?

 • antibioticasyndicaat

  @Mozes
  Ik moet je corrigeren.
  En ik waag het er maar op hier te reageren, ook al schrik ik schrik nogal van de toon die hier zo nu en dan aangeslagen wordt. Ik hoop dat een constructieve discussie hier mogelijk is, ook al betreft het een onderwerp waarvoor men hier blijkbaar zo nu en dan nog steeds liever zijn kop in het zand steekt.

  Het betreft hier wél een nieuwe MRSA-stam, die moeilijk detecteerbaar is, en een jaar terug reeds beschreven is, ook in de melk. Oud nieuws dus eigenlijk.
  http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/98001/nieuwe-mrsabacterie-in-koeienmelk.htm

  Hoogstwaarschijnlijk is deze nieuwe 'runder'-MRSA ontstaan door droogzetten. Zoals te verwachten was, is ook hier waarschijnlijk weer een resistentie bacterie gefokt door onverstandig 'preventief' gebruik van antibiotica.

  Het is 'normaal' geworden om droog te zetten met antibiotica. Net zoals het 'gewoon' was om antibiotica te geven als groeibevorderaar.
  Inmiddels is overduidelijk geworden dat we verstandig om moeten gaan met antibiotica, en dat overmatig en onverstandig gebruik gevaarlijk is en resistente bacteriën kweekt:
  http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=43247&tx_ttnews[backPid]=1963&cHash=0854e697c72afc14daa9d1d6a82d2334

 • antibioticasyndicaat


  De hoogste tijd dus dat we minder antibiotica gaan gebruiken. Ik begrijp dat hier nu eindelijk aan gewerkt wordt, maar ook hier is het weer too little, too late, en wordt dus voor de zoveelste keer de put gedempt nadat het kalf verdronken is, en er weer een nieuwe stam resistente bacteriën is ontstaan.
  De consument wordt niet blij met dit soort zaken, en heeft zelfs nog nooit over 'droogzetten'gehoord. Of over kalveren die met de biest antibiotica meekrijgen. Werk aan de winkel dus!

  Hierbij een recent artikel over uiergezondheid, wel van nét na de nieuwe runder-MRSA:
  http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/788/861/RUG01-001788861_2012_0001_AC.pdf

 • alco1

  We werden eens voorgelicht dat we asbestplaten moesten gebruiken, want deze waren het sterkst. Zo komen er ook steeds nieuwe bacterien, die we met 100% inzet moeten voorkomen, voordat resistentie optreed. De mens moet echter wel gevoed worden. Achteraf kritiek geven op van alles is zo gemakkelijk en gaat vaak op een manier die het doel eerder schaadt dan goed doet.

 • bankivahoen

  Ga zelf het voorbeeld geven antibioticasyndicaat@ ipv vanaf de wal wat prietpraat uit te kramen! Waarom willen diegene die ons de les telkens leren nooit zelf het goede voorbeed geven?? Zou men ook zelf wat gezag uit willen dragen en denken dat men dan ook iets toevoegt aan de maatschappij?

 • leo,s vriend

  antibioticasyndicaat,graag wel even lezen voor je reageert,dit is een stam die in 2003 al werd gevonden in varkens en dus niks met jouw verhaal van doen heeft.Dus houd op met suggereren.
  Wat natuurlijk niet onverlet laat dat ook de melkveehouderijsector aan verantwoord ab gebruik moet blijven werken.

 • politiek

  Goed lezen ? . Over welke type MRSA heeft men het nu. ? De superbug ST 938 of de ST 923. Of een variant ervan ?
  Alweer (helaas) een afleidingspoging van de sector melkveehouderij.
  Pak uw verantwoording en ga aan de slag ter vermindering antibioticagebruik in de melkveehouderij. Als eerste het gebruik ervan bij droogzetters en gebruik van derde en vierde generatie antibiotica.
  ,,Besmette melk,, niet aan kalveren voeren.

 • Mozes

  Politiek, lees mijn reactie #5.

 • jordi 1455

  politiek.

  jullie misleiden de kiezers elke dag dus niet zeuren.
  jullie grijpen pas in als het uit de hand een goed voorbeeld is de mkz crissis.

 • koestal

  veel mensen lopen MRSA op tijdens vakantie in het buitenland ,maar geven de veehouders de schuld van alle narigheid,vooral een bezoek aan een buitenlands ziekenhuis is riskant

 • koestal

  veel mensen lopen MRSA op tijdens vakantie in het buitenland ,maar geven de veehouders de schuld van alle narigheid,vooral een bezoek aan een buitenlands ziekenhuis is riskant

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.