Rundveehouderij

Nieuws 39 reacties

‘Ganzenakkoord slaat de plank finaal mis’

Ingen – De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) verwijst het ganzenakkoord van de provincies en zeven natuur- en landbouworganisaties Ganzen 7 (G7) naar de prullenbak.

In het akkoord wordt nadrukkelijk gewezen op de historische aanwezigheid van ganzen in Nederland. Volgens de belangenorganisatie getuigt het akkoord van een zeer eenzijdig natuurstandpunt dat de rekening legt bij boeren.

De NMV is met name boos over het 'weggeven' van de bestrijding van overwinterende ganzen. Volgens de bond zal de schadedruk van deze ganzen door de verder groeiende aantallen alleen maar verder toenemen. Ook rammelt de financiële onderbouwing van het akkoord volgens de NMV, omdat ervan uitgegaan wordt dat voor de schadevergoedingen de POP3-gelden gebruikt kunnen worden, terwijl daar nog geen zekerheid over is.
De NMV is positief over het feit dat afgelopen woensdag de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken heeft  besloten om de ganzenproblematiek middels een Algemeen Overleg opnieuw op de agenda te plaatsen. De inzet van de NMV zal blijven dat de schade moet worden teruggedrongen middels het verlenen van afschotontheffingen in november en december en hogere schadevergoedingen.

De NMV constateert dat de G7 weinig draagvlak meer heeft bij landbouw en de jagers, getuige het vorig jaar uitstappen van de KNJV uit de toenmalige G8 en de grote, openlijke tegenstand van veel provinciale en regionale bestuurders van LTO. De NMV en ook de akkerbouwvakbond NAV zijn van begin af aan geen onderdeel van het overleg.

Laatste reacties

 • Gijs Gans

  klopt doordat Lto accoord ging met het wegeven van de winterrustperiode
  Het weggeven van de octobervergoeding in ruil voor het behandeldbedrag dus gewoon eeen sigaar uit eigen doos. dat vergeet lto er bij te vermelden.
  Daardoor zagen de gedeputeerden geen reden meer om tegen te stemmen
  Overijselse gedeputeerde zag wel.wat er allemaal fout in stond maar stond alleen.

 • Gijs Gans

  klopt doordat Lto accoord ging met het wegeven van de winterrustperiode
  Het weggeven van de octobervergoeding in ruil voor het behandeldbedrag dus gewoon eeen sigaar uit eigen doos. dat vergeet lto er bij te vermelden.
  Daardoor zagen de gedeputeerden geen reden meer om tegen te stemmen
  Overijselse gedeputeerde zag wel.wat er allemaal fout in stond maar stond alleen.

 • J@gertje

  De jagers zijn destijds uit het G8 gestapt uit solidariteit met de boeren.
  Dat had LTO ook beter kunnen doen.
  Er is ondertussen heel wat af vergadert zonder enig resultaat.

  Groet,
  J@gertje

 • Mels

  Waardeloze Lapzw@nzen bij LTO,Ze zitten er om hun poot stijf te houden voor hun achterban maar ondertussen zwammen ze met slappe poten mee met de ganzenmafia,en maar zakken vullen met je mooie stropdas,ik wed dat de helft van de LTO zwamvogels nooit meer een stel vuile handen oploopt en derhalve totaal vervreemd is van de boerenmaatschappij.

 • Leo van Malsen

  En nu de KNJV, die anderhalf jaar geleden dit convenant al mede had willen ondertekenen als 8e G, probeert aan te pappen met de NMV, zie ik de toekomst somber in.

  Ik hoop dat de NMV het contact houdt met de NOJG die ook grondgebruikers vertegenwordigd naast de jagers, dan krijgen ze tenminste een total package!

 • Leo van Malsen

  Mels, ik durf zelfs te beweren dat veruit de meeste LTO vertegenwoordigers zelf hun bedrijf binnen fourageergebied hebben. Ze hebben dus gekozen voor 130 % voor zichzelf.

  De rustgebieden zullen worden ingekleurd naar de schadehistorie. Dat betekent dus dat als je actief bent geweest met schadebestrijding, je nu het risico loopt te worden aangewezen als rustgebied. Mag je dus niet zoveel meer in de periode van pakweg 1 november tot eind maart. Welke gevolgen zal dit hebben voor de waarde van het bedrijf? Er ligt of komt immers een beperking op.

  De staten moet het ook nog goedkeuren, dan pas is het een voldongen feit. Jagers hebben tot nu toe hemel en aarde bewogen maar veel boeren hebben (nog steeds) een afwachtende houding. Hopelijk gaat dat nu veranderen. De overheid ziet jagers immers niet als (financieel) belanghebbende, boeren zijn dat onmiskenbaar wel.

 • Mels

  Ik zou eigenlijk wel burgelijke ongehoorzaamheid toe willen passen.Ik zit niet met een ganzen probleem maar snap heel goed wat er speelt.Knal af die krengen maar verwerk ze wel tot voedsel.Desnoods voor Artis oid

 • Mels

  Ik zou eigenlijk wel burgelijke ongehoorzaamheid toe willen passen.Ik zit niet met een ganzen probleem maar snap heel goed wat er speelt.Knal af die krengen maar verwerk ze wel tot voedsel.Desnoods voor Artis oid

 • Gijs Gans

  De heer de koeier heeft het voor hem zelf goed geregeld op kwestbare gewassen mag wel bestreden worden.
  Laat hem nou toevallig akkerbouwer wezen .
  En we gaan in het zuiden ook 14 dagen eerder bestrijden in het voorjaar.
  Ook geen wonder dat hij die natuurclubjes naar de mond praat.
  Lang leve zeeland zij afschot en wij de ganzen in het noorden.4 maand minder schade bestrijden en de rest nog niet geregeld een echte LTO deal

 • Leo van Malsen

  En vergeet niet dat we over 5 jaar moeten stoppen met de aanpak van de zomerganzen. Dus geen nesten meer behandelen. Samen met de aanwas van winterganzen die achterblijven in de zomer, groeit dan het probleem binnen enkele jaren weer aan tot het huidige niveau en zal daar ook weer snel dik overheen gaan. maar dan mag je dus niks meer daaraan doen, dat staat immers in dit convenant!

  De heren biologen beweren dat de zomerpopulatie ondertussen veroudert en daardoor minder reproductief wordt. Dat zou wellicht zo zijn bij een geisoleerde populatie waar geen instroom is van nieuw 'bloed' maar dat is hier met de aanwas van achterblijvende overwinteraars dus bepaald niet aan de orde.

 • Bison

  Ben he met je eens Mels

 • W Geverink

  Er zijn dingen waar je niet naar vraagd Leo. Als ongedierte je inkomen opvreet doe je daar gewoon wat aan...

 • Mels

  Dus knal af die krengen en wie het niet zint mag de schade komen betalen en dat is nou wat er in dit convenant mis gaat.

 • Bison

  Hier noemen we het SSS(shoot,shovel en shutup)

 • W Geverink

  Presies Bison

 • Gijs Gans

  LTO LANGZAAM TEN ONDER

 • kleitokkers

  Ook hier is het spelletje baantje behoud begonnen over de rug van de leden.

 • alco1

  Slimme en goed ondernemende boeren hebben meestal werk zat. Kun je nagaan welke mensen al die veel tijd eisende functies bekleden.

 • gjh

  zoals gewoonlijk maakt het lto er weer niets van

 • Leo van Malsen

  @ W Geverink: Natuurlijk, alle begrip daarvoor. Maar het is wel van belang dat de NMV weet met wie ze in zee gaan.

  Op onze wbe leden vergadering van 18 februari 2010 liet dhr Siebenga van de KNJV ons het volgende weten: Siebenga legt uit dat de KNJV enkele uitlatingen heeft gedaan op verzoek van LTO omdat LTO dit vanwege haat achterban niet kon doen. Zo is door de KNJV geadviseerd de witte vlekken te sluiten voor schadebestrijding met het geweer. En schadevergoeding voor boeren buiten het gedooggebied af te bouwen.

  Ik hoef u niet uit te leggen hoe wij daarop gereageerd hebben denk ik?

  Maar het is een club die herhaaldelijk laat blijken een heel dubbele bodem te hebben.

 • J@gertje

  De KNJV is uiteindelijk vroegtijdig uit het overleg gestapt, maar dat was zeker niet gebeurd als hun leden hun tegenstem niet hadden laten horen.
  Wat mij betreft mogen de overgebleven deelnemers van het G7 zelf de puinhoop op gaan ruimen.

 • Gijs Gans

  hoeveel % boeren is nog lid van LTO Ze kunnen toch niet zomaar over iedereen z,n grond beslissen. het is slechts een overeenkomst . veel LTO bestuurders wisten niet eens wat er besproken is door de heer de KOEIER ze WERDEN NOOIT OP DE HOOGTE GESTELD TOEN ER DONDERDAG EEN ACCOORD WAS MOCHTEN ZE S, AVONDS BIJ ELKAAR KOMEN OM ER OVER TE PRATEN AHTERBAKS GEDOE BINNEN LTO OVERIJSEL EN GRONINGEN HEBBEN PUBLIEKELIJK AFSTAND GENOMEN MAAR ZE WALSEN ER ZO OVERHEEN WANT DE HEER DE KOEIER HAD DE BOEL AL WEGGEGEVEN.

  BOEREN KOM IN ACTIE HET KAN NU NOG

  ANDERS KUN JE OVER 5JAAR NIETS MEER DAT IS DE REALITEIT
  ER IS GEEN AFSCHOT MEER MOGELIJK ENSCHUDDEN EN PRIKKEN WIL MEN DAN OOK MEE STOPPEN

  WAKKER WORDEN AGRARISH NEDERLAND

 • Poll

  Ben zelf geen boer, geen jager, maar wat hier gebeurd met het zogenaamde natuurbeheer is een schande.
  Ganzen in de aantallen die je tegenwoordig ziet in bepaalde gebieden, en dan vaak ook in de zomer is absoliet niet normaal.
  Dat de grondgebruikers schadeloos worden gesteld is niets meer dan de plicht van ons allen (de overheid) wanneer we niet bereid zijn op een andere manier maatregelen te treffen om de aantallen binnen de perken te houden.
  Wanneer de wil er is zijn er diervriendelijke mogelijkheden zat om de aantallen te beperken, denk daarbij aan eieren rapen (of schudden, nog een betere methode) zodat er slechts beperkt jongen worden grootgebracht.
  Maar de wil ontbreekt en mensen die beslissingen nemen hebben echt de ballen verstand van een goed beheer.
  Poll

 • Marco22

  LTO Haat Boeren!!!

 • theokemme

  zeg allen het lid van een lto op want het zijn allemaal zakkevullers

 • Gijs Gans

  Er lag een heel goed voorstel van het ipo dat hield in .
  Openstellen tereinen TBO,s
  Afschot in nov en december
  Een Max schade bedrag van 12.5 miljoen.
  Dat was het compromi voorstel voor alle partijen.

  MAAR DE HEER DE KOEIER HIELD DIT STIL VOOR ZIJN MEDEBESTUURDERS IN ALLE PROVINCIES.
  ALS ER OPEN HEID VAN ZAKEN WAS GEGEVEN WAS DIT ACCOORD ER NOOIT GEKOMEN
  NU HEBBEN DE TBO,S EN DE VOGELBESCHERMING HUN ZIN GEKREGEN.
  EN DE LANDBOUW DE LASTEN
  DE VASTE VERGOEDING IS ER AF
  4 MAAND MINDER SCHADE KUNNEN BESTRIJDEN.
  IN 5JAAR TIJD WORDT ALLES AFGEBOUWD
  ALS ER MEER SCHADE KOMT WORDT HET VERDUNDT UIT BETAALD AAN DE BOEREN.
  DIT ALLES HEBT U TE DANKEN AAN LTO

  LAANGZAAAAAAM TEN ONDER

 • Piejear

  NMV......dat is heel langzaam denken, totaal verkeerd wereldbeeld. Wel hebben ze succes met het onder de melk spuiten van Brussel......
  de melkprijs is nog nooit zo snel gestegen....
  Nee...ook het ganzenaccoord moet belachelijk gemaakt worden. Alsof de melkveehouders met ruige taal dat wel even recht schelden....
  Geen enkel besef van hoe de samenleving functioneerd.
  Kom uit je stal, kom eens onder de mensen en bezin je op je plaats in onze samenleving.
  Een probleem kan ook in stappen opgelost worden. Geen stap brengt zeker niets...

 • J@gertje

  Langzaam denken is altijd nog beter dan helemaal niet nadenken.
  Dat is namelijk gebeurd met het opstellen van dit ganzenakkoord.
  Eerst mocht er helemaal niets.
  Nu moet je de winterganzen weer met rust laten en vanaf 1 maart kan letterlijk alles.
  Je mag dan ineens ganzen van het nest gaan schieten of zelfs met de jongen.
  En daar doe ik dus niet aan mee.
  Ik ben namelijk geen noodslachter voor LTO en zijn makkers.

 • agratax2

  Helaas moet ik steeds eer tot de conclusie komen dat er wel eens gen plaats kan zijn voor 9 miljard mensen en alle dieren die gespaard moeten worden. Bij ganzen is afgezien misschien van enkele soorten die in het gedrang zijn gekomen meer dan genoeg om de soort te laten voortbestaan. Voor mensen geldt hetzelfde, misschien willen de zgn. natuurbeschermers dat we soort 'mens' minder beschermen en er maar en paar miljard opofferen aan de ganzen populatie door hun voedselproductie aan de ganzen te offeren.

 • huisverkoop

  Helpt een ganzenlaser misschien?

  Wie weet daar meer van?

 • BioBoerNelis

  een laser helpt inderdaad. een goedkopere variant dan de ganzenlaser kan ook, maar die werkt alleen bij donker weer. En daarvan zijn de batterijen zo leeg..... Krijgen we zometeen een vette lasershow in de polder. :) Maar hoe lang mag verjagen nog? Krijg je dat weer.....

 • agratax2

  Een andere oplossing is misschien het vergroten van de vossen populatie. De vossen zullen als de weide vogeltjes op zijn zich gaan toeleggen op ganzen, hun nesten en hun jongen. Als laatste redmiddel kan de mens zelf dienen als hij geen eten meer heeft, omdat de ganzen de velden plunderen en de rest met hun stront onbruikbaar maken. De Russen zeggen altijd; 'Hoe meer ganzen, hoe armer de mensen'.

 • Leo van Malsen

  LTO geeft de volgende uitkomst: Binnen de rustgebieden straks 130% schadevergoeding, waarvan 30% moet worden afgedragen aan de ANV's omdat zij de uitvoer moeten regelen. Voor bedrijven buiten de (nog aan te wijzen) rustgebieden 95 % schadevergoeding. Maar welke gewassen komen nu eigenlijk in aanmerking voor vergoeding? Kwetsbare gewassen! Oud gras staat te boek als niet kwetsbaar. Maar, zegt LTO, hier krijgt de boer toch, ook zonder inspanning om de schade te beperken, 95% vergoeding voor. De andere partijen van de G7 houden zich hierover angstvallig stil. Vreemd, want ook zij weten dat hier juist veel van de onrust vandaan komt. En dan: Voor de zomerganzen MOET men zich inspannen om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Er komt weer een extra bestuurslaag bij, GAK's genaamd, waarmee de huidige FBE's min of meer buiten spel worden gezet, en waarin de G7 vertegenwoordigd moeten zijn. Zo'n extra bestuurslaag kost natuurlijk weer bakken geld. Daarnaast moeten die GAK's de uitvoerders (jagers) voorzien van een gereedschapskist (ja, zo noemen ze het echt) met daarin maatregelen die de beperking van de populatie zomerganzen moeten inperken. Gezien het feit dat GAK's dus straks bestierd worden door mensen uit de G7, die al anderhalf jaar laten zien niet te gaan voor daadkracht en oplossingen, zie ik de toekomst voor melkveebedrijven in de probleemgebieden somber in.

 • Leo van Malsen

  Op de vragen laser en vossen: Een laser heeft zo zijn beperkingen, het moet goed helder weer zijn. Regen of mist remmen de werking van de lichtbundel sterk af.

  Vossen inzetten is ook weer zo'n kreet geweest van de PvdD die het liefst alle jagers en boeren uit het veld hebben. Vossen zijn opportunisten die echt wel het verschil kennen tussen een makkelijke prooi en een moeilijke. Natuurlijk zullen ze ganzennesten prederen en soms ook wel eens een oude zieke gans te grazen nemen. Maar dan zijn eerst wel andere bodembroeders zoals weidevogels en roerdompen aan de beurt geweest.

  In de middeleeuwen hadden ze ganzen rond de stadspoorten lopen, bij wijze van alarmsysteem. En dat is precies de reden waarom een vos niet direct op ganzen zal inzetten.

 • Bison

  Kan iemand mij verklaren waarom vossen inzetten om het ganzen probleem aan te pakken akseptabel werd geacht en afschieten niet??

 • Larkens

  @Bison: omdat je dan geen vossen hoeft af te schieten en ook geen ganzen. Scheelt een stuk dierenleed (met name t.a.v. de vossen dan) en dat wordt wenselijker geacht dan het genot van de jager en daarmee dus acceptabeler.

  @Leo: vossen inzetten is een idee van SOVON die binnenkort met de resultaten van hun onderzoek, in opdracht van het Faunafonds, naar buiten komt. Bereid je vast voor dat de resultaten haaks staan op wat jij beweert.

 • alco1

  Als mijn ervaringen ook opgenomen worden in het onderzoek, zal deze als volgt zijn. Toen bij ons in het bos vossen waargenomen werden, hoefde ik met gras maaien nooit meer de tractor af om nesten te markeren en te sparen.

 • Leo van Malsen

  @ Larkens: Het is bekend dat rapporten in het algemeen een door de opdrachtgever gewenste uitkomst hebben. Dit was in het verleden zo, dat zal in de toekomst zo zijn, en dat is zeker in het geval van SOVON aan de orde.

  Iedereen met een beetje verstand van zaken weet dat een predator eerst voor de makkelijke prooien gaat. Anti-jagers beweren toch dat predatoren alleen maar zieke en oude dieren opruimen, de makkelijke prooien dus? Nou, de praktijk zal aantonen dat ganzen geen makkelijke prooi zijn!

  Zelfs binnen de vogelbescherming bestaat er weerstand tegen dit onnozele plan. Er zullen vele weidevogels en zelfs roerdompen verloren gaan aan het experiment van de vossenknuffelaars. Het is niet voor niks dat er op (was het Terschelling?) kosten nog moeite zijn gespaard om die uitgezette vossen te pakken te krijgen. En denk nu niet dat daar geen ganzen zitten, toch werden beschermde rode lijst soorten eerder gepredeerd.

 • J@gertje

  Vossen prederen vrijwel geen ganzen, hooguit een ziek of oud exemplaar.
  Vossen leven namelijk hoofdzakelijk van muizen, wormen, torretjes, aas en wilde vruchten.
  Slechts 10% van het voedsel van een vos bestaat uit grotere gewervelde dieren zoals Vogels, hazen en konijnen.
  Aldus de zeer 'deskundige' ornitholoog Leo van den Bergh van de faunabescherming, die nogal tegen ganzenpopulatiebeheer zijn.
  En dan MOET je dat natuurlijk wel geloven. :-o

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.