Rundveehouderij

Nieuws

Berekening heffing Diergezondheidsfonds aangepast

Zoetermeer - De heffingsgrondslag voor de bijdrage van schapen- en geitenhouders aan het Diergezondheidsfonds (DGF) wordt in 2013 aangepast. Doel van de aanpassing is om de lasten evenwichtig over de sector te verdelen. Dat meldt het Productschap Vee en Vlees (PVV).

Volgend jaar worden op vier peilmomenten dieren geteld in plaats van op één meetmoment. Alle schapen- en geitenhouders met meer dan 25 schapen of meer dan 25 geiten ontvangen in oktober 2013 de factuur van het PVV voor hun bijdrage aan het DGF. Voor 2013 bedraagt de DGF heffing per UBN 25 euro en de heffing per schaap of geit 67 cent. Het aantal dieren wordt vastgesteld op basis van de gegevens in de elektronische database (I&R) schapen en geiten op de volgende data: 1 november 2012, 1 februari 2013, 1 mei 2013 en 1 augustus 2013.

Met de aanpassing wordt volgens het PVV tegemoet gekomen aan het gevoel bij veel schapen- en geitenhouders dat de keuze van één peildatum, wel erg beïnvloed kan worden door toevallige omstandigheden zoals het net wel of net geen dieren hebben afgeleverd. Door nu vier peildata te nemen waarop het aantal aanwezige dieren wordt vastgesteld, en daarvan het gemiddelde te bepalen, sluit de uitkomst beter aan bij het werkelijke aantal dieren op het bedrijf.

De huidige DGF-afspraken, waarin is vastgelegd dat de bijdrage van de schapen- en geitensector aan een maximum van 4,6 miljoen is gebonden, gelden voor de periode van 2010 tot en met 2014. Alle schapen- en geitenhouders met meer dan 25 schapen of meer dan 25 geiten zijn verplicht om bij te dragen aan de kosten van monitoring en bestrijding van besmettelijke dierziekten. Het Productschap Vee en Vlees heeft namens de veehouderijsectoren afspraken gemaakt met het ministerie van Economische Zaken over het financieren hiervan.

Of registreer je om te kunnen reageren.