Rundveehouderij

Nieuws

Accountants presenteren duurzaamheidskengetallen

Arnhem - Accountantskantoren, aangesloten bij de vereniging van accountant- en belastingadviesbureaus (VLB), komen begin volgend jaar met een set duurzaamheidskengetallen voor melkveehouders. Dat meldt accountantskantoor Flynth in de voortgangsrapportage Convenant Weidegang.

Weidegang is een van de thema’s die naast klimaat en energie, diergezondheid en dierwelzijn, en biodiversiteit en milieu aandacht krijgen. “Met deze kengetallen willen we onze klanten op bedrijfsniveau inzicht geven in hun duurzaamheidsprestaties”, zegt Jan Breembroek, directeur Agro Advies bij Flynth. Hij constateert dat er veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid, maar dat een integraal overzicht ontbreekt. “Daarbij komt dat LTO aangegeven heeft graag te zien dat er een derde hoofdstuk aan het accountantsrapport wordt toegevoegd. Naast de jaarrekening en de kengetallen over de bedrijfsvoering krijgt een veehouder, indien gewenst, nu ook zijn duurzaamheidskengetallen.” Naast gegevens die de accountants zelf al verzamelen of gaan verzamelen, wordt er ook samengewerkt met fokkerijorganisatie CRV. “Over veel van deze gegevens hebben we - via de melkveehouder - al de beschikking, maar er komen ook nieuwe cijfers zoals bijvoorbeeld het elektriciteitsgebruik uitgedrukt in kilowattuur.”

Volgens Breembroek is er een duidelijke relatie tussen het bedrijfsresultaat van veehouders en zijn of haar duurzaamheidsprestaties zichtbaar. “De verschillen zijn groot. In de bedrijfsspecifieke excretie zien we verschillen tot bijna factor twee. De ene veehouder moet al bij een melkproductie van 12.500 kilo per hectare mest afvoeren, terwijl bij een ander mestafvoer pas bij een melkproductie van 20.000 kilo per hectare in zicht komt.”

De bedoeling is dat de verzamelde gegevens een tijdreeks gaan opleveren waarmee veehouders in staat worden gesteld hun financiële positie verder te verbeteren. Breembroek verwacht dat de definitieve kengetallen eind januari gepresenteerd worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.