Rundveehouderij

Nieuws 9059 x bekeken 44 reacties

NMV wil snel melkprijs van 40 cent plus

Ingen - De melkprijs moet zo snel mogelijk worden verhoogd naar ruim boven de 40 cent, eist de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). Als reden noemt de bond dat de productiekosten voor een liter melk in het afgelopen jaar fors zijn gestegen en het komende jaar alleen maar verder lijken te stijgen.

Veel melkveehouders hebben nu al moeite om alle rekeningen betaald te krijgen, meldt de NMV. Door wereldwijde kraptes op de graan-, en sojamarkten zijn de krachtvoerkosten in twee jaar tijd met 50 procent gestegen en is de maisprijs in dezelfde periode zelfs verdubbeld. De prijzen van bijproducten als perspulp en bierbostel zijn ook in gelijke mate mee gestegen. Daarnaast zijn de kunstmest-, en dieselprijzen flink hoger geworden.

Door de hoge kosten en te geringe opbrengsten zitten veel melkveehouders met smart op de Europese inkomenstoeslagen te wachten. Die moeten de gaten in de begroting weer dichten, stelt de NMV. Die vindt het een trieste zaak dat de melkveehouderij zo afhankelijk van deze toeslagen geworden is. Een stijging van de kosten, zoals die zich nu voordoet, moet volgens de bond doorberekend kunnen worden in de melkprijs. De NMV vindt principieel dat melkveehouders uit de opbrengsten van hun melk en vlees een inkomen moeten kunnen halen. 
Een kostendekkende melkprijs is volgens koepelorganisatie European Milk Board (EMB) momenteel ongeveer 47 cent per kilo. Daar moet het naar toe met de uitbetaalprijs. Een systeem van monitoring en marktregulering moet ervoor zorgen dat de gewenste kostendekkende melkprijs in beeld blijft.

De EMB vindt dat melkveehouders ook meer marktmacht gegund moet worden, omdat individuele boeren geen partij zijn voor grote multinationals. De bestaande mededingingswetgeving is niet effectief om te zorgen voor een gelijk speelveld, omdat de wet achterhaald is, zo concludeert de EMB.

Laatste reacties

 • agratax2

  Lees ik het goed tussen de regels? Willen de melkveehouders niet langer afhankelijk te zijn van Vrije Wereldmarkt? Zolang Europa preekt dat de Vrije Wereldmarkt de oplossing voor alle economische problemen is, zal er nooit ruimte zijn voor een markt bescherming voor de veehouders zijn. Willen we terug naar een meer geleide voedingsmiddelen markt in Europa, lijkt me en goed plan, maar dan moeten we de Vrije Wereldmarkt afzweren en naar een Europese economische eenheid moeten die weer bescherming heeft aan de grens met heffingen en export ondersteuningen etc. Of het werkt weet ik niet, maar ons economische leven ophangen aan een markt waar de laagste prijs de handel bepaalt, is gebleken niet tot vooruitgang te leiden voor de gewone man in ons del van e wereld. Het beleid van de laatste 30 jaar heeft geleid tot de tegenspoed van dit moment en de vermogensaanwas van enkele slimme vogels (handelaren, bonus jagers). De door de vrije markt ontstane vooruitgang is niets anders gebleken dan een >luchtballon< die aan zelfdestructie schijnt te leiden.

 • frankverhoeven

  Ik heb net dit stukje geschreven: http://www.boerenverstand.org/uncategorized/marktwerking/ Prijzen stijgen al 20 jaar en de melkprijs blijft ook al nagenoeg 20 jaar hetzelfde. Ik zie alleen maar prijsschommelingen maar netto geen melkprijsstijging. Iedereen wil ook nog eens meer melken....dus dan is er genoeg melk en dat levert ook geen prijsstijging. Ik denk toch kostenverlagen en pogingen doen om via diversificatie en ketenconcepten meer geld verdienen!

 • kalkar

  Ik als varkensboer wil ook Europese inkomenstoeslagen ontvangen. En wel zo snel mogelijk en met terugwerkende kracht.

 • oudeluttikhuis

  ik als pluimveehouder wil ook wel Europese inkomenstoeslagen ontvangen.Ook met terugwerkende kracht en zo snel mogelijk. Wij werken eveneens 7 dagen per week en moeten onze tekorten zelf proberen te dichten. Aan de pluimveehouderij en varkenshouderij wordt nooit gedacht

 • joopi

  Ik als melkveehouder wil ook geen toeslagrechten, maar heb veel liever centjes uit de markt, dit jaar zijn de TSR echter wel bittere noodzaak, weet niet hoe dat in andere sectoren zit

 • wg

  nee joopi dat kent melkveehouderij niet

 • bouwmeester

  Het is jammer genoeg nodig die toeslagrechten,zolang men niet beseft dat een 1 liter minneraal water duurder is dan 1 liter melk.En wil men de prijs van melk goedkoop houden voor de concument,door het melkqutum af te schaffen en de boeren meer te laten produceren.

 • evanderpasch1

  Ik wil wel een europesch varkens qoutum en dan ook 25 % inleveren dan beurde ik nu misschien wel 2 euro

 • kalkar

  Vreemd dat die subsidieboeren meer rechten menen te hebben dan boeren van andere sectoren.

 • Mels

  NMV,NederlandsMallotenVerbond,wat denken ze nou wel,ze mogen hun handen dicht knijpen dat ze nog wat krijgen uit EU,wat mij betreft direct droog zetten die koe uit Europa,hou lekker je eigen broek op,door grootheidswaanzin van een deel van de sector zitten ze nu met allerlei hoge kosten die(bijna) niet meer terug te draaien zijn. O ja waar komt het geld voor al die nieuwe stallen eigenlijk vandaan?????Ga gauw retour met dat geschreeuw en ga eens echt rekenen ipv brullen dat de prijs omhoog moet.Structureel zit er gewoon iets fout als je afhankelijk bent van de TSR.

 • agratax2

  Meis die stallen worden gebouwd omdat de boeren GELOVEN dat meer dieren, meer melk betekent en dus meer gewin. Helaas dat zal nooit meer worden dan de inflatie correctie als ze die al halen. Er zijn miljoenen boeren met ditzelfde GELOOF en dus investeren ze allemaal in wat ze noemen de toekomst. Ik blijf er bij dat voedselproductie NOOIT onder het regiem van een vrije wereld markt, waar de laagst mogelijke kostprijs leidend is, mag vallen. Zou onze huidige financiële uitdaging niet zijn veroorzaakt door het eindeloze geloof in hoe lager de consumenten prijzen hoe beter voor de economie, ook al betekent dat einde eigen productie met daarbij behorende werkeloosheid? Ik weet wel dat de WTO alleen spreekt over Trade (handel) en nooit over landbouw, voedsel, maak industrie en al helemaal niet over werkgelegenheid voor eigen mensen. Wordt door de WTO gelovigen al gesproken over werkgelegenheid dan gaat het over mensen in ontwikkelingslanden (onze nieuwe loonslaven).

 • Benjamin

  Ik ben bang dat melkprijzen van 47 cent een droom zijn als je die als gemiddelde melkprijs neemt, als je gaat kijken wat voor een impact dat geeft op het wereldwijde systeem van prijszetting en prijsvorming naar de consument dan zullen retailers en grote producenten en beleidsmakers dat nooit zomaar toelaten. Dat kan enkel op 1 manier en dat is een voor een structureel tekort zorgen, en dan moeten we eerlijk zijn, dat is voor ons melkveehouders een enorm moeilijke opgave, dat is tegen onze natuur, en wij zijn niet bij macht om een wereldwijd tekort te veroorzaken. Dat moet komen door marktontwikkelingen en die zijn bijna niet te sturen, die kunnen enkel tot stand komen door een lange periode van lage prijzen en uitval van producenten door faling. Dan ben ik bang dat we met zijn allen jaren gaan werken om uiteindelijk niets te verdienen, maar er toch alles aan doen om ons bedrijf, wat meestal volledig als onderpand bij de bank zit, te kunnen houden. Het probleem bij landbouw zit hem veelal in de sterke verwevenheid van prive en bedrijf, en men gaat veel langer door in het rood dan wat andere bedrijven zouden doen ( al moet je niet denken dat het bij niet landbouwbedrijven allemaal zo makkelijk gaat ook niet bij melkverwerkende bedrijven). Ik denk, dat we allemaal eens heel diep moeten nadenken wat we zelf van ons bedrijf willen en wat onze financiele lasten en kosten zijn, en waar we met ons bedrijf naartoe willen. Willen we loonmelker worden of willen we ondernemer zijn.

 • mag

  Als je zo afhankelijk bent van subsidies kun je niet spreken van een vrije markt. Maar wel steeds meer willen produceren zonder eerst te rekenen. Waarschijnlijk is de melkprijs nog te hoog.

 • ropsdairy

  Beste pluimvee- en varkenshouders. Krijgen jullie nooit geen subsidie. Weten jullie dat akkerbouwers wereldwijd een aardig bedrag aan subsidie krijgen, waardoor het voer aanzienlijk goedkoper is. Juliie krijgen deze nu niet direct maar indirect beuren jullie een flink bedrag of jullie voerkosten zouden nog hoger worden.

 • Marco22

  Goh, Varkens en pluimveehouders wat is jullie bijdrage aan een goede imago van de agrosector in het algemeen. En is het niet zo dat door jullie kwistig gebruik van antibiotica wij daar ook de gevolgen van moeten lijden?

 • marieke1

  NIEUWE KOP: NVV WIL VARKENSPRIJS VAN 3 EURO PLUS EN BIGGENPRIJS VAN 70 EURO PLUS.

  BLIJF DROMEN NMV

 • koeiemelker

  zolang hier de melkveehouders en de varkens en pluimveehouders op een forum van boerderij al elkaar in de haren vliegen zullen we nooit een goede melkprijs,varkens,eier,kippenprijs krijgen praat met elkaar leer van elkaar!
  en probeer de neusen de zelfde kant op te krijgen.
  alleen dan kan de landbouw in nederland toekomst hebben!

 • Gerd

  ruurdadema
  Hetzelfde probleem hebben we in Duitsland, iedereen denkt van zichzelf

 • nicootje40@hotmail.com

  Melkveehouders moeten niet zo klagen, laten ze gaan ondernemen en de kostprijs laaghouden. De sterksten zullen overwinnen..

 • daantje

  ieder voor zich en god voor ons allen
  win daar de oorlog maar mee
  en wie is de lachende derde

 • snip

  ik vind het jammer dat er zo op elkaar gescholden word. de varkens en kippen sector is slecht net als de melkvee sector. dat wij melkvee boeren subsidie krijgen is echt niet allemaal extra. er is gekozen voor goedkoop voedsel en dus inkomstenSTEUN. lees maar eens hoe meneer mansholt dat geregeld had. zouden jullie net als melkveehouders relatief veel land hebben kregen jullie ook subsidies. we horen met zijn allen te zorgen dat voedsel belangrijk is en dat het niet allemaal normaal zomaar in de winkel ligt.

 • dwarse geit

  Ach de akkerbouw maakt dit 3 van de 5 jaren mee ,die hoor je toch ook niet schreeuwen;kostprijs drukken kiezen op elkaar en je plan trekken.Melkveehouders zijn al 35 jaar via europese steun aan het groeien,misschien word het nu eens tijd om zonder steun te groeien of te herbezinnen.

 • el

  Hier in de USA is geen melkqoutum en ook geen bedrijfstoeslag of zoiets. Vele bedrijven gaan kaput en de verwerkers kopen zichzelf in, of bouwen hun eigen dairy met duizenden koeien om zo verzekert te zijn van een vaste aanvoer. In de varkens en kippen sector is dat al jaren geleden gebeurt.Dus als je een te hoge prijs eist voor jouw product nemen de verwerkers het over, en kom je op hun loonlijst te staan.

 • Mels

  El,wordt tijd dat ze dat hier ook gaan toepassen,moet je opletten hoeveel er nog van de kostprijs af kan,alleen geven de koeien dan waarschijnlijk geen 10000 liter eruit geperst met extreem duur speciaal krachtvoer omdat de buurman met andere bloedlijnen dit zonder haalt,kijk naar jezelf en niet naar de buren maar dat is o zo moeilijk.

 • kalkar

  Ik wil ook een 15000,- euro direct op de lopende rekening hebben, gelijk als een gemiddelde koeieboer. Dus direct,eikels.

 • poldes

  wie het goedkoopste(te goedkoop)produceert blijft of stopt.
  om dan toch aan boerderijmelk te komen;gaan de zuivelindustrie met haar grotehoeveelheden voorraad cash,wereldwijd zelf melkfarms financieren en exploiteren

 • theorikyreintjes1

  Hoe kostprijs verlagen? De melkprijs voor de melkveehouders is al heel lang ongever het zelfde, en de kosten zijn enorm gestegen! Als je in de toekomst verder moet, moet je bij blijven! Dit zijn hoge inversteringen die daar voor nodig zijn! Als dit niet uit de melkprijs kan, is het einde verhaal! De uurlonen zijn zo vaak kopover gegaan en daar heb je mee te maken. Of beter gezegd die bepalen het!

 • Paul Grefte

  Ach, als de melk structureel naar de 40 cent gaat, gaat de grond vanzelf naar 50 a 60 duizend per hectare. Nederlandse ondernemers hebben het nu eenmaal in zich om de grens van hun kostprijs op te zoeken. Logisch gevolg van het alom bejubelde poldermodel.....

 • agratax2

  nicootje40. Niet de sterkste zal overleven. De >goedkoopste< zal overblijven of hij overleefd is de vraag. De toekomst is voor 'kunsteten' hier is geen boer voor nodig, maar een goede fabriek die ongeacht welke grondstof kan afleveren wat de winkelier bestelt.

 • bankivahoen

  Goed gezien agratax@, agrarische sector is een uitstervend soort, voedsel zal kunstmatig in megafabrieken en labs gecréerd worden,met oa dank aan de milieu en dierwelzijnsbeweging die de sector steeds tot groeien heeft verplicht!

 • oudeluttikhuis

  de graanprijzen worden inonze pluimveehouderij structureel hooggehouden door speculanten die wat zich op de wereldmarkt begeven en de prijs opdrijven ooit gehoord dat schepen geladen met graan en overige grondstoffen 8 tot 10 maal verhandeld worden voor ze de europese havens bereiken wanneer wordt men in Brussel wakker?

 • Piet, Midden-Europa

  Akkerbouwers, Glastuinders, Pluimveehouders, Tuinders, Varkenshouders enzovoort hebben voorzover zij geen cotracten afgesloten hebben geen/weinig invloed op de prijsvorming !!!... Melkveehouders moeten leren begrijpen dat deze waarheid voor hun ook geldt. De financiering voor uitbreiding/modernisatie is geen punt als er genoeg tegenwaarde is !!!... Het gaat de kredietgevers om interessante bedrijven die eventueel door de industrie worden overgenomen, dan kan de voormalige Melkveehouder werknemer worden !!!... P.S. in een reactie voor mij las ik reeds dat dit in de USA ''normaal'' is (?).

 • erikie

  De melkprijs zit op een normaal nivo en de voerprijzen zijn hoog.
  Vorig jaar was de melkprijs nog zeer hoog en is er goed verdiend bij de gemiddelde boer. Je moet over meerdere jaren kijken en dan zit het met de melkvee houders wel goed. Kun je het bedrijf niet winst gevend krijgen jaar op jaar dan moet je eerst heeel goed naar je eigen bedrijf kijken waar het in zit. dat jouw bedrijf niet genoeg presteerd tegen over andere bedrijven. Want een vaste melkprijs dik boven de 40 cent is niet realistisch (als gangbare melk)

 • denker123

  Beste oudeluttikhuis,het zijn niet de speculanten maar het is de sterk gestegen produktie van biobrandstoffen die de oorzaak is van de sterk gestegen graan en soyaprijzen. Waardoor de wereldgraanvoorraden te klein zijn geworden.als er dan droogte is zoals nu in de V.S. en Rusland,dan kunnen de speculanten hun slag slaan omdat men elkaar een tekort aanpraat.Bij genoeg voorraad zoals nu bij suiker en melk zijn er geen speculanten op de markt omdat ze geen winst zien.Trouwens het verbruik van mais voor veevoer en export daalt ieder jaar in de V.S.ondanks de bevolkingstoename,en berichten die we in de landbouwpers horen. zie AG Agricultural Marketing Recource Center Re... klik op Corn/Ethanol Balance scheet.

 • gerstiroma

  de meeste koeieboeren stemden VVD maar zijn eigenlijk zo rood als een kreeft want ze vinden altijd dat een ander hun (financiële) problemen voor hen moet oplossen en dat ze gegarandeerd moeten zijn van een inkomen

 • agratax2

  denker123. Er doen geruchten de ronde dat de stagnerende export van mais en d eopkomst van ethanol productie mede veroorzaakt worden door de Gentechnologie, omdat deze de productie uitbreiding vereenvoudigde en tegelijk waren er meer landen die import van Gentech gewassen aan banden legden. Dus en overschot aan mais in USA en een dalend aanbod van mais op de markt. Dit laatste heeft en prijs opdrijving tot gevolg. Maar als we de melkkoeien nu eens iets minder duur krachtvoer geven, als zoals hier wordt gesuggereerd de oorzaak is van terug lopende marges op melk, hebben we minder kosten en minder melk. Dit laatste zou volgens de marktwetten een hogere prijs moeten betekenen. Maar zolang 1 kg krachtvoer minder kost dan het opbrengt aan melkgeld beïnvloed het de marge toch in positieve zin? Staat de marge dan nog onder druk dan zijn er andere oorzaken die de kosten doen stijgen en de marge laten dalen.

 • Lin

  Melkveehouders zouden precies kunnen voorspellen wat er gebreurt met de prijzen als ze de moeite nemen om naar de geschiedenis van andere veehouderij sectoren te kijken. De melkveehouderijen worden steeds groter en hierdoor afhankelijker van kosten, zoals voer die ze niet kunnen beinvloeden.
  Ja ik weet dat het kortingen oplevert, maar als de melkveehouders al jammeren over voerprijzen, bedenk dan dat het bij de varkens en kippen nog veel harder gaat. Jullie hebben nog een aardige vinger in de pap bij de fabrieken. Zorg voor product meerwaarde, al is het in NL, jullie kunnen het nog. Wij hoeven niet op Vion te rekenen.

  Zolang bij ons in de buurt de boer met de duurste trekkers het hardste roept dat de melk te goedkoop is heb ik nog geen medelijden :D
  En ohw wee als de melk over het land gesproeid wordt. Wij laten toch ook geen biggen of varkens lopen ;-)

 • JP

  kun je er niet tegen moet je een vak gaan leren, casseren kunnen we allemaal wel maar de veehouders moeten leren te incasseren en te reserveren en een keer te stoppen met investeren want dan gaat je kostprijs omhoog

  wanneer zou het kwartje gaan vallen bij deze boeren

 • koestal

  veel boeren melken voor de bank,hebben een paar bankmensen achter op de fiets nou trappen maar !

 • marc47

  Als aardappelboer stijgen mijn kosten al 25 jaar, geen subsidie, prijs is soms lager dan 25 jaar geleden, soms hetzelfde. Hier kan je niet uitbreiden want als er grond wordt verkocht zijn de premieboeren er mee weg. Er zijn er hier die 180 000€ slachtpremie/zoogkoeienpremie hebben.

 • theorikyreintjes1

  De kosten heb je zelf bijna geen invloed op! Die worden veelal door externe omstandigheden veroorzaakt. Je kunt daarin zelf tot op de grens gaan, maar
  dan houdt het op! Het is voor producent en consument van voedsel, dat de kostprijs door berekent wordt ! Dan is men verzekerd van goed en betaalbaar voedsel. En zorgen dat de onzinnige regelgeving er uit gaat. Kleinschaligheid kan niet meer, is onbetaalbaar! Het moeten economisch haalbare eenheden zijn!

 • marc47

  Melkveehouders zijn t te goed gewoon. Een kg koopmelk kost 10ct, een kg suikerquota 80ct. Een liter melk brengt 38ct op en een kg suiker 27ct. Wat een gezeur.

 • leo,s vriend

  Marc, even terug naar de basisschool en opnieuw leren rekenen en lezen,dan pas mag je opnieuw reageren

 • nieuwsgierig

  Aan de kostenkant moet men wel degelijk de winst weg halen, en sommige bedrijven zijn daar heel sterk in, die rekenen en wegen af tot op de laatste cent, je niet laten leiden in wat de buurman doet en zo investeringen doen die eigenlijk niet verantwoord zijn, dat zijn de echte ondernemers en deze klagen ook niet want zij weten dat het ondernemersschap zijn ups en downs heeft.

Laad alle reacties (40)

Of registreer je om te kunnen reageren.