Rundveehouderij

Nieuws

Melkprijsniveau grootste risico voor ondernemer

Wageningen - De melkprijs wordt door bijna 90 procent van de melkveehouders gezien als het grootste bedrijfsrisico voor de komende jaren. Dit komt naar voren uit een onderzoek van Geelen Consultancy onder ruim 160 melkveehouders.

Bijna 80 procent van de melkveehouders noemde de krachtvoerkosten als een tweede belangrijke risicofactor. De financieringskosten worden door een kleine 60 procent van de ondervraagden genoemd als bedreiging.

Het zijn opvallende uitkomsten in een tijd waarin de discussie in de veehouderij vooral om voerkosten lijkt te draaien. Feit is echter dat de Europese melkproductie vanaf 2015 niet meer zal worden beperkt door een quoteringsregeling en melkveehouders dan meer te maken zullen krijgen met schommelingen van de melkprijzen.

De drie meest genoemde thema's die een risico zijn voor melkveebedrijven zijn: de financiële crisis en de rente/prijzen (61 procent), de marktmacht van afnemers (49 procent) en de milieu-eisen (46 procent).

Het onderzoek onder de melkveehouders (met minimaal 75 koeien) is gedaan om na te gaan of ze de kennis en de behoefte hebben om risico's voor schommelingen in de melkprijs af te dekken. Ook van belang is de vraag welke instrumenten ze (nodig) hebben om de melkprijsrisico's mee te verkleinen.

Het onderzoek is mede opgezet door Bas Boots van LLTB en Niek Nielen, voormalig manager bij Cono. Ze doen dat in samenwerking met professor Joost Pennings van Wageningen UR. Het onderzoek spitst zich met name toe op de vraag in hoeverre melkveehouders baat kunnen hebben bij het gebruik van de termijnmarkt om het gevaar op grote prijsschommelingen (dalingen) af te dekken.

Of registreer je om te kunnen reageren.