Rundveehouderij

Nieuws 943 x bekeken

Leverbot dreigt vooral in West-Nederland

Deventer - De Werkgroep Leverbotprognose stelt vast dat in West-Nederland een ernstige leverbotinfectie is afgezet op het gras.

Bedrijven in deze regio moeten daar rekening mee houden. Leverbot (Fasciola hepatica) is een parasitaire infectie bij rundvee en schapen die wordt overgebracht via slakken. In West-Nederland is het in de loop van de zomer voldoende vochtig geweest voor een gestage opbouw van de slakkenpopulatie, waardoor de infectiedruk in dit gebied 'ernstig' mag worden genoemd. De infectie van het vee gebeurt vooral in de maanden augustus tot april.

Ook constateert de werkgroep een toenemende mate van resistentie voor triclabendazol. De meest gebruikte middelen die ingezet worden om een leverbotinfectie bij het dier te bestrijden zijn op basis van deze werkzame stof. Op de bedrijven waar zowel een infectie is geconstateerd als resistentie tegen de gangbare middelen wordt het lastig om de ziekte aan te pakken. Op deze bedrijven zal de focus moeten veranderen van behandeling tegen de infectie naar een adequate preventie en het voorkomen van een leverbotbesmetting.

Of registreer je om te kunnen reageren.