Rundveehouderij

Nieuws

DLV: negatief resultaat melkvee derde kwartaal

Deventer – Het resultaat van de melkveehouderij over het derde kwartaal van 2012 is 11 cent per 100 kilo melk negatief. Dat komt naar voren uit cijfers van de Melkveemanager van adviesbureau DLV.

De totale opbrengsten van melkgeld, omzet en aanwas bedragen €36,54 per 100 kilo melk. Met name de voerkosten zijn gestegen, terwijl de melkprijs in dezelfde periode 6 euro per 100 kilo melk onder die van vorig jaar ligt.

De toegerekende kosten zijn €15,33 per 100 kilo melk. Hierin zitten onder meer €8,65 voerkosten en €3,12 diergebonden kosten. Het levert een veesaldo op van €21,21. De overige opbrengsten bedragen €3,48, waardoor het bedrijfssaldo op €24,69 per 100 kilo melk uitkomt.

Het totaal van de niet toegerekende kosten is €20,71. Daar komen €4,09 netto rentekosten bij. De som van alle kosten komt daarmee op €24,80, ofwel een verlies van 11 cent per 100 kilo melk. DLV verwacht voor het vierde kwartaal van dit jaar betere marges omdat de melkprijzen na het derde kwartaal weer iets aantrekken, terwijl de krachtvoerprijzen gelijk blijven en zelfs de neiging hebben om iets te dalen. Dit wordt veroorzaakt door dalende prijs van de eiwitcomponent in het voer.

Of registreer je om te kunnen reageren.