Rundveehouderij

Nieuws

30 procent meer melk in Vlaanderen na 2015

Brussel - De Vlaamse melkveehouders willen na de afschaffing van de quota 30 procent meer melk produceren, zo blijkt uit een enquête van de landbouwadministratie. Dat meldt het Vlaams Infocentrum van Land- en Tuinbouw (Vilt). Of die groei er effectief komt, is afhankelijk van beperkt beschikbare productiefactoren, het (mest-)beleid en de afzetmogelijkheden voor de melk. Melkveehouders denken dat grond en kapitaal de groei zullen limiteren. Experts wijzen op de beperkende factor arbeid.

Op sectorniveau vormt grond de belangrijkste factor: een stijging van de melkproductie zal, naast een beperkte toename in het aantal liter melk per hectare, vooral moeten opgevangen worden door een stijging van het aantal hectare ruwvoeders. Berekeningen tonen aan dat meer dan de helft van het areaal, nodig om de geplande groei te realiseren, van buiten het eigen bedrijf zal moeten komen. De geplande groei zal bijgevolg deels afhangen van de mate waarin deze extra grond zal kunnen gevonden worden.

Wat de beleidsmaatregelen betreft, is vooral de mestwetgeving bepalend. De hoge prijzen voor grond en mestafzet, zijn belangrijke factoren voor de melkveehouders. Een derde beperking voor de groei is de hoeveelheid melk die de zuivelindustrie maximaal wil of kan ophalen.

 

Uit de enquête komt de bezorgdheid van de melkveehouder naar voren over de toekomstige relatie met hun afnemers. De meningen over contracten met de zuivelindustrie voor melklevering zijn sterk verdeeld. Hoe flexibeler het systeem van contracten, hoe meer het de voorkeur heeft van de melkveehouders. Zo zien de meeste melkveehouders het verplicht gebruik van contracten niet zitten.

Als er toch contracten worden gebruikt, gaat de voorkeur uit naar een pakket van mogelijke contractvormen zodat melkveehouders de keuze hebben naargelang de bedrijfssituatie. Als tweede keuze komen contracten van bepaalde duur met een vaste prijs naar voren. De minst populaire vorm zijn contracten van onbepaalde duur.

Melkveehouders zijn het er ook over eens dat producentenorganisaties kunnen zorgen voor betere leveringsvoorwaarden. Bijna de helft van de melkveehouders wil daarom onderhandelen via producentenorganisaties, maar een kwart wil dat niet. Melkveehouders die leveren aan private melkerijen hebben er meer baat bij de relatie te regelen via contracten, en te onderhandelen via producentenorganisaties.

Of registreer je om te kunnen reageren.