Rundveehouderij

Nieuws

Nieuw fosfaatadvies eerste snede goed voor zowel oogst als bodem

Wageningen – Veehouders kunnen met een nieuw fosfaatadvies voor de eerste snede zowel een optimale grasopbrengst krijgen als oog blijven houden voor een voldoende fosfaattoestand in de bodem. Dit meldt de commissie bemesting grasland en voedergewassen.

Bij een voldoende fosfaattoestand van de bodem, stuurt het advies aan op een fosforgehalte van 3,5 gram per kilo droge stof in vers gras. Dan heeft gras voldoende fosfaat uit de bodem en uit de bemesting kunnen opnemen en is er geen opbrengstderving. Is de fosfaattoestand in de bodem relatief laag, dan is het advies erop gericht om de fosfaattoestand geleidelijk te verhogen tot voldoende. In de praktijk betekent dit sturen op een fosforgehalte van 3,7 gram per kilo droge stof in vers gras. Dit bemestingsadvies wordt ook geadviseerd op bedrijven met ruwvoerrantsoenen die voor meer dan de helft (van de droge stof) uit snijmais bestaan.

Het nieuwe advies geldt alleen voor de eerste snede. De adviezen voor de overige sneden blijven gelijk. De adviezen voor die sneden compenseren alleen voor de fosfaatonttrekking door het gewas en zijn dus niet gekoppeld aan bodemanalyses. Ook het fosfaatadvies voor grasland met klaver blijft voorlopig ongewijzigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.