Rundveehouderij

Nieuws

FrieslandCampina wil melkgeldreglement aanpassen

Amersfoort – Het coöperatiebestuur van FrieslandCampina stelt voor om het Melkgeldreglement aan te passen. Doel is om de impact op de melkprijs van een eventuele versnelde afschrijving op goodwill te beperken.

Goodwill ontstaat wanneer de overnameprijs bij een acquisitie hoger is dan de boekwaarde. Jaarlijks wordt vanwege internationale boekhoudkundige regels een zogeheten 'impairment test' uitgevoerd per business-groep van FrieslandCampina. Als de contante waarde van verwachte toekomstige opbrengsten lager is dan goodwill, dan volgt afboeking. Deze afboeking komt uit de winst en dit is nadelig voor de prestatietoeslag.

Het coöperatiebestuur stelt voor om in het geval van een 'goodwill impairment' van tenminste 100 miljoen euro de berekening van de melkprijs aan te passen. Hierdoor kan het risico wat betreft de daling van de melkprijs (in de vorm van prestatietoeslag en ledenobligaties) worden beperkt tot maximaal 0,75 cent per kilo.

De aanpassing kan zijn dat de toevoeging aan de reserves van de vennootschap wordt verminderd, waardoor een groter deel van de winst ter beschikking kan worden gesteld aan de leden. Normaal is het zo dat 50 procent van de winst wordt gereserveerd, 30 procent wordt uitgekeerd in de vorm van prestatietoeslag en 20 procent wordt betaald in de vorm van ledenobligaties vast.

FrieslandCampina benadrukt dat er geen directe aanleiding is voor genoemde maatregel. Ook de onrustige economische situatie binnen Europa heeft hier volgens een woordvoerder niets mee te maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.