Rundveehouderij

Nieuws laatste update:16 okt 2012

EDA: handhaaf afspraken over EU-zuivelbeleid

Brussel – Concurrentie op de zuivelmarkt moet leidend zijn en blijven bij de hervormingen van het Europese zuivelbeleid. Dat drukt de Europese zuivelorganisatie EDA de Europese Unie op het hart. EDA doet die oproep omdat de Europese politiek onder toenemende druk staat van een aantal lidstaten die oproepen om weer in te grijpen in de zuivelmarkt.

Een groep lidstaten, waaronder Polen en Litouwen, heeft al eerder in de Europese Landbouwraad gevraagd om de zuivelmarkt weer omhoog te helpen door een reeks oude bekende instrumenten in te zetten. Daar is tot nu toe geen gehoor aan gegeven. De EU wil de concurrentiekracht van de Europese zuivelsector versterken, wat in de praktijk betekent dat sterke bedrijven met de laagste kosten overleven. Dat is dus in het nadeel van een aantal landen.

Volgens EDA, die de belangen van de Europese zuivelindustrie vertegenwoordigt, heeft de Europese zuivelindustrie geanticipeerd en geïnvesteerd in een quotumloos tijdperk na 2015. “De toezeggingen moeten daarom worden gehandhaafd en nageleefd”, stelt Joop Kleibeuker, algemeen secretaris van EDA. “Er mag niet overwogen worden om die afschaffing uit te stellen. Ook mogen geen voorstellen gedaan worden om ze onder één of andere vorm van leveringsrechten opnieuw in te stellen”, aldus Kleibeuker.

Voorstellen voor herstel van vormen van ingrepen in de zuivelmarkt zijn niet wenselijk en leiden tot een zwakkere concurrentiepositie van de EU als totaal, waarschuwt EDA. De zuivelhervormingen zullen volgens Kleibeuker juist leiden tot een grotere marktgerichtheid waarvoor concurrerende marktkrachten nodig zijn, vooral binnen de Europese markt. Het recht op mededinging (concurrentie) is essentieel daarvoor.

Rene Stevens

Of registreer je om te kunnen reageren.