Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

DOC Kaas wil zelfstandig blijven

Hoogeveen - DOC Kaas wil zijn groeiambitie zelfstandig realiseren. Dat zegt Jannes Oosterveld, algemeen directeur van het kaasbedrijf. Hij laat weten dat de onderneming openstaat voor deelsamenwerking die de marktposities kan versterken, dan wel risicospreidend kan werken. "Maar wel met behoud van zelfstandigheid", aldus Oosterveld.

De ledenraad van DOC heeft in de oktobervergadering aangegeven achter het voorstel van de raad van beheer en de directie te staan om de groeiambitie zelfstandig te realiseren. Daarmee herbevestigt DOC volgens Oosterveld de keuze die in het voorjaar al uitgebreid met de leden is besproken.

De raad van beheer en de directie hebben het afgelopen halfjaar intensief gesprekken gevoerd met mogelijke fusiepartners. Leden hebben hier volgens Oosterveld ook op aangedrongen. Bij de gesprekken hebben voortdurend de criteria melkprijs, continuïteit en groei voorop gestaan. Na deze inventariserende gesprekken is om verschillende redenen de conclusie getrokken dat een vergaande samenwerking met geen van de partijen momenteel tot een verbetering op de drie genoemde criteria zou leiden.

Leden van de coöperatie in Friesland melden op basis van een recente rayonvergadering dat DOC voorstelt de statuten aan te passen. Het voorstel is volgens hen dat DOC bij een voorstel tot fusie of verregaande samenwerking meer zeggenschap wil neerleggen bij de 25 leden tellende ledenraad en minder bij de leden zelf. Doel zou zijn om DOC slagvaardiger te maken. Volgens Oosterveld is het niet meer dan normaal dan dat er op een rayonvergadering wordt gediscussieerd. "Het gaat om ideeën die je eerst met de leden bespreekt. Een coöperatie is een democratie. Binnen DOC gebeuren geen zaken die de leden niet willen." Na raadpleging van de leden is het volgens hem aan de ledenraad om een bepaalde richting te kiezen, een richting die gedragen wordt door de leden.

Eén reactie

  • gerrit.lammertink1

    Kijk ze willen dus fuseren of samenwerken! Door je leden teruggefloten worden vind een directie nooit leuk en dat gebeurt Jannes geen tweede keer toch!?

Of registreer je om te kunnen reageren.