Rundveehouderij

Nieuws

CZ Rouveen wil tweeprijzensysteem in 2015

Rouveen - CZ Rouveen is voornemens om na de beëindiging van de Europese melkquotering in 2015 een tweeprijzensysteem in te voeren. Via dit tweeprijzensysteem wil het bedrijf de groeiambities van haar leden in goede banen leiden en de coöperatie op een evenwichtige manier door de mogelijk turbulente jaren na 2015 sturen.

CZ Rouveen zal op geen enkele manier de groeiwensen van haar leden inperken, maar gaat wel stimuleren  om die groei geleidelijk, en zo veel mogelijk marktconform, te laten plaatsvinden. Het kan een betere melkprijs opleveren en in de toekomst extra leveringsrechten.

Het in te voeren systeem omvat een vast te stellen leveringsrecht waarvoor in ieder geval de A-melkprijs wordt betaald. De A-melkprijs is eveneens van toepassing voor het extra volume melk dat CZ Rouveen in haar kernmarkten tot waarde weet te brengen. Voor melkleveringen die de, te verwachten groei in de markt, te boven gaan, moet een alternatieve afzet worden gezocht met een daaruit voortvloeiende B-melkprijs. Op deze wijze worden de effecten van de sterk uiteenlopende groeiambities van de leden melkveehouders op coöperatieve wijze opgevangen: deels collectief, deels terug gelegd bij de ambitieuze groeiers.

CZ Rouveen wil met het tweeprijzensysteem haar leden aan het denken zetten over de eigen groeistrategie na 2015. De coöperatie is van mening dat bij een vraag-gedreven specialist als CZ Rouveen ook een hoge mate van marktbewustzijn bij de leden past. CZ Rouveen is te klein om de marktontwikkelingen in de periode na 2015 te beïnvloeden, maar het bedrijf is juist wel klein en flexibel genoeg, om via beleid op maat, de onderneming en haar leden evenwichtig door deze turbulente periode heen te leiden.

In de week van 15 oktober zijn de leden in een zestal bijeenkomsten geïnformeerd over het nieuwe systeem. De eerste reacties van de leden op het voorstel waren positief. In de ledenvergadering van 6 december zullen de leden zich uitspreken over het nieuw te voeren beleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.