Rundveehouderij

Nieuws 350 x bekeken

Runderslachting over 2011 vrijwel op peil 2010

Zoetermeer – De Nederlandse runderslachterij heeft in 2011 vrijwel evenveel dieren verwerkt als in 2010, blijkt uit voorlopige gegevens van de PVE.

Het totaal over 2011 bedroeg bijna 534.000 stuks. In vergelijking met recente eerdere jaren zijn er alleen in 2009 meer runderen geslacht, ruim 11 procent meer dan in het vorige jaar. In 2007 en 2008 zijn er per jaar respectievelijk 6 en 5 procent minder dieren verwerkt.

Zoals al vaker gemeld had de aanvoer naar de slachterij in 2011 een gelijkmatiger verloop dan in 2010. In het eerste kwartaal voorjaar is ruim 12 procent meer geslacht dan in het vergelijkbare kwartaal van 2010, in het laatste kwartaal werd dat verschil juist weer genivelleerd.

Ondanks een ook duidelijk verschillend verloop van het gemiddelde slachtgewicht was de totale vleesopbrengst van al die runderen in beide jaren eveneens gelijk met ruim 168.000 ton.

Of registreer je om te kunnen reageren.