Rundveehouderij

Nieuws

Melkplas blijft toenemen bij lagere vet- en eiwitgehalten

Zoetermeer – Dertig miljoen kilo melk meer dan in het jaar ervoor leverden de Nederlandse melkveehouders aan in december vorig jaar. Toch leverde deze grotere melkplas per saldo 170 ton vet minder op. Dit blijkt uit de melkaanvoercijfers van het Productschap Zuivel.

Het tekent de sterk gedaalde gehalten aan vet en eiwit in de Nederlandse melk in het lopende quotumjaar. Bij FrieslandCampina is zichtbaar dat deze tendens ook in januari doorzet. De gehalten aan vet en eiwit in de melk blijven dalen, terwijl de melkaanvoer als geheel sterk blijft oplopen.

Een rekenoefening geeft aan dat, als de melkproductie zich blijft ontwikkelen zoals is gebeurd in de voorbije 9 maanden, een kleine overschrijding van het melkquotum met 18 miljoen kilo in het verschiet ligt. Of dit ook tot een superheffing gaat leiden, moet nog worden bezien. Nederland sleutelt samen met onder meer Ierland en Denemarken aan de quoteringsregels, zodat iets meer productieruimte vrijkomt.

De vraag is of lidstaten, zoals Frankrijk, Italië en Duitsland dit zullen toestaan. Uitbreiding van de quotering blijft gevoelig.

Of registreer je om te kunnen reageren.