Rundveehouderij

Nieuws

'Geen verschil inkomen weiders en niet-weiders'

Den Haag – Melkveehouders die weidegang toepassen behalen geen hoger inkomen dan collega’s die hun koeien opstallen. Dat meldt het landbouw-economisch instituut LEI in haar Agri-Monitor.

Uit gegevens van het Bedrijven-Informatienet blijkt dat er in 2009 en 2010 geen duidelijk verschil in zowel inkomen per bedrijf als inkomen per 100 kilo melk is. De groep weidegang is samengesteld op basis van bedrijven met gemiddeld ongeveer dezelfde oppervlakte cultuurgrond als die van de zomerstalvoederaars. De betreffende zomerstalvoederaars hebben over de gehele periode 2005-2009 hun koeien opgestald. De opstallers produceren meer melk per koe en per hectare, houden veel meer koeien en hebben een hogere moderniteit (balanswaarde gedeeld door de nieuwwaarde) en lagere solvabiliteit. Verder is de kritieke melkprijs hoger evenals het opvolgingspercentage.

De niet-melkopbrengsten per kilo melk zijn bij weidegangbedrijven hoger. Dit komt onder meer door opbrengsten uit de akkerbouwtak, meer bedrijfstoeslagen, hogere omzet en aanwas en meer overige opbrengsten.

Een deel van de bedrijven die geen weidegang toepassen, degenen die tussen 2005 en 2009 zijn omgeschakeld, heeft wel duidelijk een lager inkomen dan bedrijven die wel weidegang toepassen. Het lagere inkomen is een gevolg van de forse groei in bedrijfsomvang en de hiermee gepaard gaande hogere kosten. De verwachting is dat het lagere inkomen slechts tijdelijk is.

De kritieke melkprijs is het sterkst gestegen bij de opstallers die tussen 2005 en 2009 zijn omgeschakeld. Dit mag geen verrassing heten gezien de investeringen die op veel van deze bedrijven zijn gedaan. Door de grotere melkproductie profiteren melkveehouders die geen weidegang toepassen sterker van een melkprijsstijging dan andere bedrijven. Bij de relatief hoge melkprijs in 2011 zou het inkomensvoordeel van weidegangbedrijven in de periode 2009-2010 ongeveer 30.000 euro bedragen, zo concludeert het landbouw-economisch instituut.

Of registreer je om te kunnen reageren.