Rundveehouderij

Nieuws

DR moet opnieuw besluiten over steun duurzame stal

Den Haag – Dienst Regelingen (DR) van het ministerie van ELI moet meerdere steunaanvragen voor integraal duurzame (melkvee)-stallen overdoen. Reden is dat DR niet goed motiveert waarom aanvragen zijn afgewezen.

Dit blijkt uit twee uitspraken van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Het CBB tornt niet aan het recht van DR om subsidie-aanvragen af te wijzen. Vorig jaar was er slechts budget voor 70 stallen, terwijl er 400 aanvragen waren. Daarbij geldt een tenderregeling voor de subsidie. Ook mag de lat voor steunverlening steeds hoger worden gelegd. Alleen de echte vernieuwers krijgen steun.

Punt is echter wel dat DR duidelijk moet motiveren waarom een bepaalde subsidie-aanvraag wordt afgewezen of waarom een andere aanvraag wordt toegekend. Het CBB wil dat aanvragers inzicht krijgen in bevindingen van de diverse adviescommissies en dat ook een overzicht wordt gegeven van de wegingsverhoudingen (van belang voor de puntenscore) tussen de verschillende stalsoorten. Kortom: een besluit over toekenning of afwijzing van subsidie moet uit te leggen zijn, oordeelt het CBB.

Of registreer je om te kunnen reageren.