Rundveehouderij

Nieuws

Boer bij uitbreiding prikkelen voor beter landschap

Assen – De gemeente zou melkveehouders met uitbreidingsplannen al in een vroeg stadium moeten prikkelen tot ruimtelijke kwaliteit. Bijvoorbeeld een subsidie voor inschakeling van een architect zou daarbij kunnen helpen.

Dat is een van de aanbevelingen aan gemeenten in Drenthe die LTO Noord en de Natuur en Milieu Federatie Drenthe hebben gepresenteerd.

De aanbevelingen zijn de uitkomst van het project Smaakmakende boerderijen in ‘t Olde landschap. Met een vroegtijdige samenwerking tussen ondernemer, gemeente, landschapsarchitect en architect wordt volgens betrokken partijen niet alleen aan kwaliteit gewonnen, maar ook aan snelheid in het planproces.

In het project zijn drie zaken doorlopen met ondernemers in verschillende planstadia met bedrijven in wisselende Drentse landschappen. Conclusie is dat schaalvergroting maatwerk is en niet van achter een bureau kan worden vormgegeven. Duidelijk is dat met relatief simpele aanpassingen een wereld van verschil kan worden gemaakt. Zo kan alleen al door de gevels en daken van bedrijfsgebouwen zwart te maken een groot verschil worden gemaakt. Zwart sluit goed aan bij de oorspronkelijke zwarte schuren in Drenthe, en is niet opvallend in het landschap aanwezig.

Volgens voorzitter van LTO-Noord Drenthe, Arend Steenbergen, hebben veel gemeentes positief op de aanbevelingen gereageerd. Uitbreiding van het bouwblok van melkveebedrijven in Drenthe leidde volgens Steenbergen in het verleden vaak tot discussie met partijen als de Natuur en Milieufederatie. Door samen op te trekken, hoopt LTO de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven in Drenthe te vergroten. ”De laatste jaren is sprake van een goede dialoog tussen LTO en partijen die te maken hebben met het landelijk gebied.”

Of registreer je om te kunnen reageren.