Rundveehouderij

Nieuws 341 x bekeken

Antibioticumaanpak loopt na opgelopen vertraging

Doetinchem – Dierenartsen zijn nog volop bezig met het vastleggen van afspraken en rondmaken van de formaliteiten rondom het werken met een geborgde dierenarts. Dat blijkt uit een telefonische rondgang langs een aantal dierenartsenpraktijken.

Bij een deel van de melkveehouders waar de paperassen nog niet geregeld zijn, is onrust ontstaan. De meeste dierenartsenpraktijken hebben hun klanten, via brieven of mondeling, uitgelegd wat er moet gebeuren. Dat is echter niet overal het geval. Vooral vleesveehouders, waar gemiddeld minder bezoeken zijn dan bij melkveehouders, zijn door sommige praktijken nog niet van informatie voorzien.
Verder gaat het aanmelden van medicijnen in de centrale database Medirund nog niet vlekkeloos. Ook is er verwarring over de berekeningswijze van de dierdagdosering in het programma. Deze wijkt af van de berekeningswijze zoals de dierenartsen die hanteren.

Melkveehouders moesten voor 1 januari van dit jaar een overeenkomst hebben getekend met een geborgde rundveedierenarts. Dierenarts en veehouder stellen vervolgens samen een bedrijfsgezondheidsplan en -behandelplan op. Daarmee wordt invulling gegeven aan het convenant om het antibioticagebruik in de veehouderij aan te pakken. Daarbij zijn alle partijen in de sector betrokken.

Toen eind vorig jaar bleek dat het niet haalbaar was om op alle bedrijven alles voor 1 januari geregeld te hebben, kregen dierenartsen tot 1 april tijd om zaken voor elkaar te maken. De dierenartsen zijn hiervan ook op de hoogte, wat een verklaring is voor de tijd die ze nu nemen. De verplichting is weliswaar van kracht, maar er volgen tot die tijd geen sancties. Echt uitstel is het dus niet. Als bij een controle een melkveehouder in gebreke blijkt, is er een nazendtermijn van 15 werkdagen. Overigens moeten ook de bedrijfsplannen voorzien zijn van een handtekening van dierenarts en veehouder, anders zijn ze niet geldig.

De organisatie van dierenartsen KNMVD benadrukt dat het op de juiste wijze invullen van het bedrijfsgezondheidsplan een gedeelde verantwoordelijkheid is van dierenartsen en veehouders, maar dat het initiatief bij de ondernemer ligt.

Volgens de KNMVD is het gros van de rundveedierenartsen inmiddels geborgd. Ongeveer 900 dierenartsen hebben de cursus gevolgd. Melkveehouders waarvan hun dierenarts wel aan de eisen voldoet maar nog geen officiële erkenning heeft, komen daarmee niet in de problemen. Die dierenartsen krijgen namelijk het predikaat dat ze voorlopig geborgd zijn, in afwachting van afwikkeling van de aanvraag.

Of registreer je om te kunnen reageren.