Rundveehouderij

Nieuws

Uniform showreglement voor rundveeshows

Arnhem – Deelnemers aan grote, nationale koeienshows moeten voortaan voldoen aan een eenvormig showreglement. Dit zijn de Holland Holstein Show, de CRV Koe expo’s en de Nationale Rundvee Manifestatie (NRM) overeengekomen.

In het showreglement wordt aangegeven wat de algemene gedragsregels zijn voor deelname aan rundveeshows, wat wel en niet mag bij het toiletteren van de dieren en hoe moet worden omgegaan met diergeneesmiddelen. Uitgangspunten zijn dat de dieren op een zo natuurlijk mogelijke wijze moeten worden voorgebracht en dat het gebruik van diergeneesmiddelen wordt beperkt tot die middelen die door de dierenarts worden verstrekt en ook in principe ook door hem alleen mogen worden toegediend.

Voor het toezicht op het showreglement worden tuchtcommissies ingesteld, bestaande uit drie veehouders. Die commissies mogen sancties uitdelen en ook maatregelen nemen tijdens het verloop van een evenement. De nieuwe regels worden van kracht per oktober 2011.

Of registreer je om te kunnen reageren.