Rundveehouderij

Nieuws

Onderzoek naar energiewinning uit rundveemest

Leeuwarden - De Friese melkveehouderijbedrijven Maatschap van de Lageweg en Frans Postma onderzoeken mogelijkheden om rundveemest samen met ander nat bio-afval om te zetten in energie.

De ondernemers laten samen met technologiebedrijf Sparqle en adviesbedrijf Buizer een haalbaarheidsstudie doen.

Doel is om de dikke fractie uit rundveedrijfmest, gft-afval, bermgras, natuurgras, digestaat en waterzuiveringsslib onder hoge druk en bij hoge temperatuur om te zetten in gas en reststromen. Het gas kan worden gebruik voor energievoorziening.

Volgens adviseur Bertus Buizer zijn de haalbaarheidsstudies tot nu toe hoopgevend. “Als het allemaal goed uitpakt kunnen melkveebedrijven met een mestoverschot, hun mest laten verwerken via dit procedé.”

Of registreer je om te kunnen reageren.