Rundveehouderij

Nieuws 585 x bekeken 3 reacties

Methaan uit voer onderzocht

Wageningen - Wageningen UR start in oktober met een vijf jaar durend onderzoek naar de uitstoot van methaan uit de melkveehouderij.

In eerste instantie gaat het om een literatuurstudie. In maart 2012 start een praktijkproef waarin methaanuitstoot van koeien bij verschillende rantsoenen gemeten wordt. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een nieuw gedetailleerder pensmodel dat universitair hoofddocent Jan Dijkstra samen met onderzoeker André Bannink ontwikkelde. Het huidige BBPR-model waarmee Koeien & Kansen de uitstoot meet voldoet volgens Dijkstra niet omdat het één vast getal heeft voor gras/grassilage, één voor maïssilage en één voor krachtvoer. Het nieuwe programma houdt wel rekening met de uitstoot per soort gras, maïs en krachtvoer.

Dijkstra verwacht dat de eerste resultaten van het methaan-onderzoek Emissie-arm Veevoer in het najaar van 2012 bekend zullen zijn. De hieruit komende handvatten om tot een lagere emissie te komen zullen direct doorgespeeld worden naar het project Koeien & Kansen. De projectbedrijven kunnen de maatregelen doorvoeren in hun bedrijfsvoering om te zien wat het daadwerkelijk oplevert. Ook rundveebedrijven buiten dit project kunnen deze informatie opvragen en ermee aan de slag.

Naast de methaanmetingen wordt ook gewerkt aan een nieuw software-programma voor het ASG-pensmodel waarmee een veehouder in de praktijk makkelijk kan werken.

Het onderzoek wordt gefinancierd door met ministerie van ELI, het productschap Diervoeding en het Productschap Zuivel. Het ministerie betaalt 2 miljoen euro, de productschappen ieder 1 miljoen euro.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  En dat meten gaat dan weer in een afgesloten ruimte gebeuren? Methaan is een gas dat (evenals ammoniak) steeds een evenwicht zal vinden met andere gassen en dus niet te meten is. Dit zal na de miljardenverslindende foute mestwet de volgende kostenverslindende blunder worden. Mensen, schei aub uit met het zoeken naar problemen en ga iets zinnigs doen. Maar als er toch zonodig moet worden doorgegaan met deze onzin, houd dan wel rekening met open en gesloten systemen. In dit open systeem moeten de systeemgrenzen GOED gedefinieerd worden. Vraag maar aan PROF. DR. Ir. Oenema, die weet daar alles van!

 • no-profile-image

  Wat de uitkomsten van dit onderzoek ook moge zijn, men moet vooraf beseffen dat men zich niet blind gaat staren op methaan als mogelijk broeikasgas. In tegenstelling tot CO2 is methaan een instabiel gas: het is binnen niet al te lange tijd in de atmosfeer afgeboken. Als dit niet zo zou zijn, dan was de atmosfeer al lang veranderd in een grote scheet... Methaan brandt in de vorm van aardgas niet voor niets zo lekker in je CV ketel, geiser of kooktoestel. Wat op laboratoriumschaal een sterk broeikasgas is, hoeft in de open lucht niet zo te zijn, of slechts heel beperkt.
  Kwestie van een beetje basis scheikunde begrijpen!

 • no-profile-image

  Wat het oplevert? In ieder geval 4 miljoen!

Of registreer je om te kunnen reageren.