Rundveehouderij

Nieuws

Meer blauwtong verwacht in Noord-Europa

Liverpool – Engelse onderzoekers voorspellen een stijging van het aantal blauwtonginfecties. De klimaatverandering speelt hierbij een belangrijke rol.

Volgens de onderzoekers aan de Universiteit van Liverpool stijgt het aantal blauwtong infecties in Noord Europa met 17 procent. In Zuid-Europa wordt een stijging van 7 procent verwacht.

De onderzoeker komen tot deze conclusie na het ontwikkelen van een wiskundig model dat berekent hoe de kans op een blauwtonguitbraak verandert als de temperatuur omhoog gaat. De onderzoekers bestudeerden hiervoor de klimaatschommelingen en de regio’s waar de ziekte voorkomt en het effect op het blauwtongvirus van de afgelopen 50 jaar. Door de verwachte klimaatverandering tot 2050 mee te nemen in dit model kan het gebruikt worden om de kans op blauwtong in de toekomst ook beter te voorspellen.

Volgens de onderzoekers helpen dit soort wiskundige modellen om beter op een ziekte in te spelen zodat de financiële schade na een uitbraak beperkt kan blijven. ”Alhoewel dit model een ruw beeld geeft hoe de klimaatverandering de kans op blauwtong beïnvloedt is er meer onderzoek nodig om nog beter te voorspellen wat we kunnen verwachten”, zegt onderzoeker Matthew Baylis.

Volgens Piet Vellema, specialist kleine herkauwers bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) zijn de Engelse onderzoekers zeer kundig met het opstellen van modellen, ”maar het blijft koffiedik kijken”. ”Uit ervaringen hebben we wel geleerd dat de knut – met name de Culicoides imicola – al bij een halve graad temperatuurstijging zijn leefgebied kan uitbreiden met honderden kilometers” volgens Vellema.

Tussen 1998 en 2010 zijn er meer dan 80.000 uitbraken van blauwtong geregistreerd in Europa. De eerste uitbraak in Nederland was in 2006. In 2007 en 2008 waren er veel problemen, Sinds de introductie van (vrijwillige) vaccinatie in 2008 zijn er in 2009 en 2010 geen gevallen van blauwtong in Nederland waargenomen, Binnenkort gaat de GD evalueren of er geen gemiste blauwtonggevallen zijn geweest in 2011.

Of registreer je om te kunnen reageren.