Rundveehouderij

Nieuws 228 x bekeken

Fonterra vreest voor concurrentiepositie

Auckland – Fonterra is bezorgd over de gevolgen van de invoering van het Nieuw-Zeelandse CO2-emissiehandelssysteem ETS. Hoewel de onderneming zich kan vinden in de doelstelling van het Emission Trading Scheme, wordt gevreesd voor oneerlijke concurrentie.

Alleen als concurrerende landen op de wereldzuivelmarkt aan gelijke voorwaarden moeten voldoen, heeft een emissiehandelsysteem volgens Fonterra zin. Als daar geen sprake van is, is de kans groot dat de melkproductie wordt verplaatst naar regio’s waar geen emissieregels gelden.

Het EMS onderscheidt zich van andere emissiehandelssystemen in de wereld omdat vanaf 2015 ook betaald moet worden voor de uitstoot van broeikasgassen door vee. Volgens Fonterra betalen melkveehouders in Nieuw-Zeeland vanaf 2015 jaarlijks bijna 1.500 euro (2.500 NZD) voor de uitstoot van methaan en lachgas door hun vee. Ook de energiekosten nemen door invoering van het EMS-systeem fors toe. Vanaf 2013 kost ook dit de Fonterra-leden jaarlijks bijna 1.500 euro. Los van deze bedragen moet Fonterra ook flink in de buidel tasten voor de verwerking van de melk. Fonterra gebruikt onder meer steenkool voor de productie van melkpoeder.

Fonterra pleit ervoor dat het geld dat veehouders aan het EMS-systeem kwijt zijn, wordt gebruikt voor de financiering van onderzoek naar emissiebeperking op het boerenerf.

Of registreer je om te kunnen reageren.