Rundveehouderij

Nieuws

Vaccinatie nodig op nog 20 procent geitenbedrijven

Den  Haag – Een kleine 20 procent van de professionele geiten- en schapenhouders heeft zijn dieren nog niet tegen q-koorts gevaccineerd. Dit meldt de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

In totaal heeft 82 procent al wel voldaan aan de vaccinatie- en registratieplicht. De VWA start deze week de controle bij melk- en opfokbedrijven. Zij die hun dieren al vaccineerden, maar dit nog niet registreerden, hebben nog een week om alles rond te maken.

De VWA controleert niet alleen de bedrijven die nog niet gevaccineerd hebben, maar steekproefsgewijs ook bij bedrijven die al wel aan hun verplichtingen voldeden. Nog niet volledig gevaccineerde bedrijven kunnen rekenen op bestuursdwang. Dan komen de vaccinaties door de VWA voor rekening van de veehouder. Voor een bedrijf met duizend dieren kan dat oplopen tot ruim 7000 euro.

Bedrijven met een publieksfunctie (kinder- en zorgboerderijen) mogen nog tot 1 januari 2012 vaccineren. Hier vaccineerde nog maar 26 procent. Staatssecretaris Bleker en minister Schippers overwegen de q-koortsmaatregelen pas te versoepelen als alle melkgeiten- en melkschapenhouders hebben gevaccineerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.