Rundveehouderij

Nieuws 304 x bekeken

Quotumhonger blijft op niveau

Ook nu 2015 dichtbij komt, neemt het animo om quotum te kopen of te leasen niet af. Vooral nu de melkprijs weer op een behoorlijk niveau ligt, durven veehouders de stap naar kopen of leasen weer aan.

Volgens Jan Kuiper, bedrijfskundig adviseur bij Gibo Groep, heeft dit meer te maken met een ’natuurlijke drang’ tot handelen dan dat op basis van rendement beslissingen vallen. Terwijl juist het rendement bepaalt of kopen of leasen uit kan. Veehouders moeten bij quotumaankoop niet alleen kijken naar de prijs, maar ook naar extra kosten voor mestafzet, voer en arbeid. Daar houden ze onvoldoende rekening mee. Stijgen de kosten voor mestafzet en arbeid, dan is quotumuitbreiding in veel gevallen niet recht te rekenen.

Mestafzet kon volgens Jan Horsmans van de Aelmans Adviesgroep sowieso nog wel eens lastig worden, omdat melkveehouders moeten gaan concurreren met varkenshouders. Die hebben veel meer ervaring met mestafzet, en hebben het voordeel van hogere stikstof- en fosfaatgehaltes in de mest.

Naast uitbreidingsplannen speelt bij veehouders ook de afweging dat voor het quotum een of andere vorm van productiebeperking in de plaats kan komen, op basis van gemolken liters voor 2015. Dat komt volgens Horsmans in ieder geval niet vanuit de zuivelindustrie: ”Hooguit vanuit de politiek kan over dierrechten of iets dergelijks worden gedacht, maar ook dat verwacht ik niet. De beperkingen zullen eerder op het gebied van milieu en mestafzet liggen.”

Ook Kuiper stelt vast dat veehouders wat dat betreft niet wachten tot 2015 en nu opschalen. ’Nu kan het nog, straks mag het wellicht niet meer’ is volgens hem de stelregel van veel veehouders.

Of registreer je om te kunnen reageren.