Rundveehouderij

Nieuws

Quotumhandel is dit seizoen vooral kopen

Zoetermeer – De handel in melkquotum is in juli toegenomen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat geldt vooral de transacties waarin quotum zonder grond van eigenaar verwisselde.

In totaal is er in juli ruim 15 miljoen kilo verkocht, tegen bijna 11 miljoen in juni. Niet alleen het aantal transacties liep op, van 221 naar 228, ook de gemiddeld per transactie verhandelde hoeveelheid. Deze steeg van 49.000 naar 53.00 kilo. Ten opzichte van het vorige melkseizoen is de totale hoeveelheid verhandelde koopmelk vrijwel gelijk, evenals de gemiddelde transactiegrootte, maar het verloop van de handel is dit seizoen geheel anders. Er is nu vandaf april een kalme start en vervolgens geleidelijk stijgende koopbelangstelling. Dat komt vooral doordat er in maart, de maand die kan gelden als ’voorverkoopperiode’ dit jaar bijna tweemaal zoveel quotum is verkocht als in maart 2010.

De huidige ontwikkeling van de zuivel- en melkmarkt in combinatie met een relatief hoge prijs voor quotum, maakt dat de leasemarkt een veel stroever verloop kent. Al drie maanden achtereen hangt de totale hoeveelheid verleased melkquotum op 8,5 tot 9 miljoen kilo. In juli bedroeg de transactie grootte 49.000 kilo. Aan de hand van de in april en mei genoteerde transactiegroottes van 62.000 en 60.000 is de conclusie gerechtvaardigd te stellen dat veel van de boeren met investeringsplannen zich dit seizoen tijdig hebben verzekerd van productierechten.

De melkproductie hield in april mei en juni qua volume vrijwel gelijke tred met die van vorig melkseizoen. Het vetpercentage ligt om verschillende redenen (o.a. voerkosten) echter lager, volgens het productschap bijna 0,5 procent.

Of registreer je om te kunnen reageren.