Rundveehouderij

Nieuws

Lidstaten sturen aan op maandelijkse melkprijsmeldingen

Brussel – De 27 lidstaten van de Europese Unie moeten maandelijkse aan de Europese Commissie doorgeven wat de betaalde melkprijzen af fabriek en in de supermarkt zijn.

Dit zijn de lidstaten overeengekomen in een ontwerp-richtlijn van de Commissie over de monitoring van de melkprijzen. Lidstaten kunnen nog tot begin september reageren op het ontwerp. De richtlijn vloeit voort uit de aanbevelingen van de werkgroep van hoog niveau (High Level Group), die zich heeft gebogen over het functioneren van de Europese zuivelmarkt.

Een van de aanbevelingen was om de markt transparanter te maken. Daarvoor werd het nodig geacht om een accurater en actueler beeld te krijgen van de melkprijzen op boerderijniveau en de prijzen van zuivel in de supermarkt.

Opvallend is dat het Duitse hooggerechtshof het afgelopen juni juist verbood om uitbetaalde melkprijzen te vergelijken.

Het is de bedoeling dat de richtlijn per 1 november van kracht wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.