Rundveehouderij

Nieuws

Lagere melkaanvoer en dito kaas- en poederproductie

Voorburg – De Nederlandse melkveehouderij heeft in de eerste drie maanden van het nieuwe quotumjaar iets meer melk aangevoerd, met gemiddeld iets lagere vet- en eiwitgehalten.

Ondertussen werd de boterproductie flink opgevoerd en daalde de productie van kaas, melkpoeder en condens.

Dit blijkt uit voorlopige gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft ontvangen van het Productschap Zuivel (PZ).

De boterproductie steeg over de eerste drie maanden van het nieuwe quotumjaar met meer dan 7,5 procent, ofwel 2.300 ton. Dit is toe te schrijven aan de hoge boterprijzen en, geleidelijk aan, ook de moeizamere afzet. De kaasproductie daalde met 1,4 procent, ofwel met zo’n 3.000 ton. De productie van melkpoeder daalde ook met enkele honderden tonnen. Hetzelfde gebeurde met de productie van gecondenseerde melk. Ook die daalde met zo’n 500 ton. De productiedaling van deze grondstoffen is voor een belangrijk deel terug te voeren op de droogte van afgelopen voorjaar.

Inmiddels is het weer gunstiger geworden, maar de productieachterstand is nog niet ingehaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.