Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

GGD wil weging gezondheidsrisico bij nieuwbouw

Doetinchem – GGD Nederland pleit opnieuw voor een Gezondheidseffectrapportage (GER) bij uitbreiding of nieuwbouw van stallen.De GER is nodig vanwege gezondheidsrisico’s door besmetting via dieren, maar ook vanwege het risico van antibiotica-resistente bacteriën, aldus directeur Laurent de Vries in Boerderij.

De Vries vindt dat gekeken moet worden in hoeverre een uitbreiding of nieuwbouw schadelijk is voor de volksgezondheid. ”Dan kijk je naar fijnstof, zuurstofvoorziening, ziektekiemen en dat soort aspecten. Hoe dichter bij de bevolking, hoe meer risico. We pleiten voor normering per diersoort. Voor maatregelen en afstanden waarbinnen niet gebouwd mag worden, net zoals die nu voor de chemische industrie gelden.”

De Vries noemt de dierdichtheid in combinatie met het aantal mensen per vierkante kilometer een groot probleem. ”Die hoge dichtheid is specifiek Nederlands. We zitten aan de grens. De mens-dierdichtheid gaat ons parten spelen. Dat doet ze nu al.”

Eén reactie

  • no-profile-image

    frits

    Wat we zoeken werkgelegenheid voor de sanering die er aan zit te komen in de varkenshouderij. We hebben al zoveel vergunningen nodig voor een nieuwe stal dat de sector niet zit te wachten op nog meer regels

Of registreer je om te kunnen reageren.