Rundveehouderij

Nieuws 868 x bekeken 1 reactie

Afschaffing melkquotum biedt kansen voor melkveehouders

Utrecht – In theorie kan er na 2015, als de melkquotering wordt afgeschaft, ongeveer twee miljard kilo meer melk worden geproduceerd. Dit zegt Hans de Bie van de Rabobank.

De Bie maakt deze raming op het aantal beschikbare plaatsen voor melkkoeien in combinatie met de ambitie van de Nederlandse melkveehouders. Of er ook daadwerkelijk meer geproduceerd gaat worden na de afschaffing van de melkquotering hangt echter af van een aantal beperkende factoren. De beperkingen zijn met name gericht op de steeds strengere milieueisen zoals fosfaatnormen en maximale normen rondom ammoniakemissie en broeikasgassen. Ook is het niet zeker of alle beschikbare plaatsen ook daadwerkelijk kunnen worden opgevuld met extra koeien.

”In theorie is het mogelijk om meer melk te produceren maar dan moet de melkveehouderij de beperkende factoren wel goed borgen. Dat is zeker een uitdaging voor de sector” volgens De Bie. De afschaffing van het melkquoteringssysteem na 2015 biedt volgens De Bie kansen voor de Nederlandse melkveehouderij. Zuivelprijzen zijn gebaseerd op de wereldmarkt en quotering geeft geen enkele zekerheid voor de melkveehouders wat betreft de prijs. Vraag en aanbod op de wereldmarkt bepalen de prijs. De Bie: ”Dat hebben we gezien in 2009, toen was de melkprijs in de zomer rond de 23 cent per kilo. In de zomer van 2011 lag de prijs een stuk hoger”.

Op dit moment is het Nederlandse melkquotum 11,5 miljard kilo melk. Tot 2015 mag Nederland het quotum ieder jaar met één procent uitbreiden. Volgens De Bie kan Nederland, met de juiste borging van de beperkende factoren, na 2015 doorgroeien naar 14 miljard kilo melk. De Bie: ”Aan de vraag naar zuivelproducten op de wereldmarkt ligt het niet, deze groeit met twee tot drie procent per jaar. In deze groeiende markt is Nederland in staat om de melk met toegevoegde waarde af te kunnen zetten”.

Eén reactie

  • no-profile-image

    De kans van uitbreiden hoeven we niet te verwachten van de rabo. Hans de Bie heeft al laten weten dat de rabo een (zeer) beperkende factor is op het gebied van geld. In theorie leent de rabo wel maar in de praktijk...........

Of registreer je om te kunnen reageren.