Rundveehouderij

Nieuws 390 x bekeken

Riet en veen in stal kan koeienmest beter splitsen

Wageningen – Een gelaagde bodem van riet en veen kan mest en urine beter splitsen in vrijloopstallen met koeien. Dit kan de ammoniakuitstoot flink reduceren.

Wageningen UR gaat de riet en veenbodem – die als lagen op elkaar worden gestapeld – verder onderzoeken op het melkveeproefbedrijf Zegveld. De rietlaag heeft als functie om draagkracht in de bodem aan te brengen en de mest en de urine van elkaar te splitsen. De ’zure’ veenlaag dient als spons om de urine op te zuigen.

”We veronderstellen dat de splitsing van mest en urine samen met verzuren van de urine door het veen een forse ammoniakemissiereductie geeft. Dat gaan we de komende zes maanden in de praktijk uittesten” vertelt onderzoeker Paul Galama.

In tegenstelling tot een potstal is de bedoeling dat de toplaag van dit type bodem zo min mogelijk urine absorbeert. Dit om de mest die door het betreden van de koeien vermengd wordt met de toplaag gescheiden te houden van de urine.

De toplaag zal dagelijks ververst worden en de absorberende veenlaag zal één keer in de twee weken opnieuw aangelegd worden. Galema: ”De hoeveelheid benodigd veen bepalen we vooraf door de absorptiecapaciteit van het veen te bepalen waarbij het veen nog net ’beloopbaar’ blijft”.

Of registreer je om te kunnen reageren.