Rundveehouderij

Nieuws 616 x bekeken

Nieuwe rekentool voor bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm

Lelystad – Koeien & Kansen heeft een rekentool ontwikkeld die de fosfaatonttrekking op elk specifiek melkveebedrijf kan berekenen. Daarvoor is de excretiewijzer (BEX) uitgebreid met een rekenmodule voor de ’bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm’ (BEP).

In 2015 mogen veehouders niet meer fosfaatmeststof gebruiken dan het gewas onttrekt aan de bodem. De overheid denkt aan generieke fosfaatnormen, om zo evenwichtsbemesting te realiseren. Maar er zit veel variatie tussen bedrijven. De BEP komt hieraan tegemoet. Fosfaatevenwichtsbemesting kun je immers eigenlijk alleen uitvoeren als je de fosfaatonttrekking kent.

Koeien & Kansen heeft een methode ontwikkeld om de fosfaatopbrengst op een melkveebedrijf te berekenen (BEP). Uitganspunt voor de berekening is de fosfaatkringloop. Het eerste deel van de fosfaatkringloop, de fosfaatstroom van voer (gewas) via de veestapel naar de excretie, wordt berekend met de BEX. Door deze berekening uit te breiden met de vraag hoeveel van het verbruikte voer is aangekocht, kan de BEP worden berekend. Bemesten volgens die BEP resulteert in een fosfaatevenwicht. Daarmee is dan de fosfaatkringloop gesloten.

De BEP berekent een fosfaatgebruiksnorm voor het bedrijf. Dit is een gemiddelde van gras en snijmaïs. Van deze bedrijfsnorm wordt een norm voor gras en snijmaïs afgeleid. Voor de overige gewassen op een melkveebedrijf wordt de forfaitaire norm gebruikt. Voor percelen met een hoge fosfaattoestand verlaagt BEP het fosfaatadvies met 10 kilo per hectare. Voor graspercelen met een lage toestand verhoogt BEP het advies met 10 kilo per hectare en voor bouwlandpercelen met 15 kilo per hectare. Om jaarinvloeden te verminderen wordt de BEP gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen drie jaren. Deze BEP wordt gebruikt om de plaatsingsruimte van fosfaat te berekenen.
Hoewel de BEP op dit moment nog geen wettelijke status heeft, is de rekentool wel beschikbaar voor de praktijk. De tool is gratis te downloaden.

Of registreer je om te kunnen reageren.