Rundveehouderij

Nieuws 795 x bekeken 1 reactie

'Minstens 12 uur weidegang'

Driebergen - De biologische melkveesector wil dag en nacht weiden verplichten om verschil met gangbaar te duidelijker te maken.

Volgens bioboeren onderscheidt hun sector zich niet genoeg van de gangbare melkveehouderij. Ze vinden de richtlijnen voor beweiden onduidelijk. Nu is dat omschreven als 'wanneer weersomstandigheden en diergezondheid dat toelaten behoren biologische herbivoren in de wei'.

FrieslandCampina en Cono hanteren als norm voor de gangbare melkveehouderij minimaal zes uur per dag, gedurende minimaal 120 dagen per jaar beweiding. Voor de biologische en biologisch-dynamische melk werkt FrieslandCampina conform Europese en nationale geldende normen onder toezicht van Skal.

Natuurweide, waarin de biologische melkveehouders verenigd zijn, wil nu een duidelijker omschrijving van weidegang. De ledenraad stelt nu minimaal 180 dagen, 8 uur per dag weidegang voor. De grasopname moet daarbij minstens 60 procent van het rantsoen zijn. Gemiddeld vreet een melkgevende koe 20 kilo drogestof. Bij een opname van 1 kilo droge stof per uur, moeten de koeien dus zeker 12 uur weidegang hebben.

Het voorstel is nog lang niet klaar voor opname in de regelgeving. Binnen Natuurweide denken leden verschillend over de haalbaarheid van de voorgestelde norm. Volgens sommigen is het een onrealistisch plan dat niet in de praktijk valt toe te passen. Anderen vinden 180 dagen met 60 procent drogestofopname uit gras nog aan de lage kant. Zij zeggen dat hun dieren tussen twee melkbeurten met gemak 12-14 kilo drogestof gras uit de wei opvreten. Dit lukt door de koeien te beperken op bijvoeding.

Skal zegt alleen richtlijnen of normen te veranderen als deze haalbaar en controleerbaar zijn. Skal is duidelijk over de controleerbaarheid van het 'nieuwe' beweidingsvoorstel. In het verleden werd een 120 dagen-systeem ook voor de biologische sector gehanteerd. Skal vond dit echter niet controleerbaar en zag méér in 'flits'-controles waarbij de inspecteur onaangekondigde bezoeken brengt.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han1

    Weer prachtige regelgeving van achter de PC. maar wie controleert of die koe wel genoeg gras vreet en niet toch stiekum een hapje meer uit de voertrog neemt s morgens na het melken? Wie controleert of die koeien niet een uurtje meer op stal staan of op stal komen als ze het zomers te heet vinden op de boomloze vlakte? Laten we a.u.b. ng meer egels op de boer loslaten en nog meer contoleurs langs sturen, maakt het vak ECHT aantrekkelijk en het product echt goedkoper. Boerderij wijdt al enkele weken een discussie aan Hoe vinden en krijgen we weer jonge mensen enthousiast voor het boeren vak. Zeker niet op deze regelwijze met een kantine vol controleurs. Ik zie hier een soort van communistische staat (big brother is watching you) ontstaan en de boer wil nu juist zelf verantwoordelijk zijn en blijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.