Rundveehouderij

Nieuws

Minder fosfor in voorjaarskuil

Wageningen – In de analyse van de voorjaarskuilen uitgevoerd door BLGG AgroXpertus zijn op het gebied van mineralen en spoorelementen zijn twee duidelijke verschuivingen te zien.

Zo ligt het fosfaatgehalte op 3,6 gram per kilo drogestof, waar het vijfjarig gemiddelde op 3,9 ligt. De oorzaak voor deze trend naar lagere fosfaatwaarden kan gezocht worden in het aanscherpen van het mestbeleid waardoor het gebruik van fosfaatmeststoffen op de melkveebedrijven sterk verlaagd is. Daardoor is de directe beschikbaarheid van fosfaat in het voorjaar lager. De lagere gehalten in het ruwvoer betekenen ook een vermindering van het fosfaataanbod via het rantsoen aan de koeien waardoor ook de gehalten in de mest langzaam dalen.

Verder signaleert BLGG AgroXpertus een lager gehalte aan selenium. Het gemiddelde van de laatste vijf jaar is 99 microgram per kilo droge stof. Dit jaar is dat maar 84 microgram. Sinds 2009 is het seleniumgehalte sterk lager. In dat jaar waren de opbrengstprijzen slecht en de kunstmest duur. Veehouders proberen nu het seleniumgehalte in het rantsoen niet meer te verhogen via de bemesting. Veelal gebeurt dat door bijmenging van een mineralenmengsel in het rantsoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.