Rundveehouderij

Nieuws 155 x bekeken

MEG Milch Board: verbod melkprijsvergelijking prima idee

Göttingen - De Duitse melkveehoudersorganisatie MEG Milch Board ziet in tegenstelling tot ondermeer het Bauernverband en de zuivelindustriefederatie MIV wel brood in het door het Bundeskartellamt uitgevaardigde verbod op melkprijsvergelijkingen.

MEG Milch Board gaat ervan uit dat de kans op kostendekkende melkprijzen daardoor toeneemt. Onderlinge afspraken van de verwerkers zijn voortaan in principe niet meer mogelijk (tenzij de regels bewust worden overtreden) met als gevolg dat deze zich uitsluitend nog op hun kosten en reële waardevormingsmogelijkheden kunnen oriënteren bij hun onderhandelingen met de inkopers. Het uitbetalingssysteem kan daarbij worden omgekeerd van het huidige ’top down’ naar ’bottom up’ of anders gezegd: de prijsvorming gebeurt dan van onderaf en niet meer van bovenaf. Daarbij ziet de MEG Milch Board mogelijkheden voor zichzelf. Als producentenorganisatie heeft zij nu al een concept op de plank, namelijk de door een onafhankelijke instantie uitgevoerde berekening van een kostprijs.

Uitgaande van de door het Bundeskartellamt aan de melkprijsvergelijkingen opgelegde beperkingen moeten de informatie daarvan minstens een half jaar oud zijn. Bij recentere vergelijkingen mogen geen namen van verwerkers worden genoemd en moet voldoende gewaarborgd zijn dat deze ook niet zonder meer uit de informatie kunnen worden afgeleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.