Rundveehouderij

Nieuws

Later maaien effectiever dan fosforarm krachtvoer

Wageningen - Alleen het verlagen van het fosforniveau van mengvoer is niet voldoende om bij rundvee de doelstellingen van 10 miljoen kilo minder fosfaat in 2013 te realiseren.

Van de totale uitstoot van 93 miljoen kilo fosfaat door de melkveehouderij is namelijk slechts 17 miljoen kilo fosfaat afkomstig uit mengvoer, stelt HendixUTD- nutritionist Henk Vintcent. Er moet dus in het hele rantsoen een aanpassing plaatsvinden.

Volgens Schothorst Feed Research is het fosfor in een gemiddeld Nederlands melkveerantsoen voor ongeveer de helft afkomstig uit gras en grassilage, 28 procent uit mengvoer, 18 procent uit maissilage en 4 procent uit bijproducten. In dat gemiddelde rantsoen ligt het fosforgehalte 27 procent boven de CVB-norm van 3,3 gram per kilo fosfor. Die norm staat ook al ter discussie. Recent onderzoek van Livestock Research toont aan dat 2,8 gram fosfor per kilo droge stof ook al voldoende is.

Omdat grofweg de helft van het fosfor dat het rundvee opneemt afkomstig is van grassilage is daar ook de meeste winst te boeken. Via bemestingsmaatregelen en het maaien van zwaardere sneden is daarin makkelijk te sturen en veel te bereiken.

Lees meer in Boerderij van dinsdag 26 juli 2011

Of registreer je om te kunnen reageren.