Rundveehouderij

Nieuws

Geen diepe zomerdip, toch lagere melkaanvoer

Zoetermeer/Amersfoort – De Nederlandse melkveehouderij lijkt de diepe zomerdip te missen die de melkaanvoer vorig jaar trof. Uit de aanvoercijfers van coöperatie FrieslandCampina – die maatgevend zijn voor het overgrote deel van de melkveehouderij – blijkt dat de aanvoer na een kortstondig herstel wel weer daalt, maar geleidelijk.

Die aanvoer was met 162 miljoen ton in week 29 vrijwel even groot als in dezelfde week vorig jaar.
De gemiddelde aanvoer over de eerste drie maanden van het nieuwe quotumjaar is in kilo’s uitgedrukt marginaal groter dan in dezelfde periode, de gehaltes aan vet en eiwit lagen eerst hoger, maar nu lager. Daardoor loopt de vetgecorrigeerde melkaanvoer 0,4 procent achter op vorig jaar, terwijl die 1 procent hoger mag zijn dan toen.

Voornaamste oorzaak daarvan is de droogte van afgelopen voorjaar, waardoor er minder voer beschikbaar was en de productie iets achterbleef bij de verwachting. In diverse andere Europese lidstaten is het beeld in grote lijnen hetzelfde. De droogte van afgelopen voorjaar heeft de melkaanvoer gedrukt.

Uit Europese cijfers blijkt ook dat er, qua melkaanvoer, per land minder hoge uitschieters naar boven zijn dan vorig jaar. Al geven de Europese aanvoercijfers nog geen beeld van de totale droogteperiode van dit voorjaar.

Overigens lijken ook de uitschieters naar beneden dit jaar lager dan vorig jaar. Dit valt vooral op voor de lidstaten in Oost-Europa. Bulgarije noteert nog steeds een zware productieval. Ook in Hongarije en Roemenië is de productie nog altijd dalend, maar in veel andere nieuwe lidstaten is sprake van voorzichtig herstel.

Of registreer je om te kunnen reageren.