Rundveehouderij

Nieuws

FrieslandCampina: accent op veiligheid en energie

Amersfoort – Zuivelcoöperatie FrieslandCampina wil meer aandacht voor het energieverbruik en de bedrijfsveiligheid. Dat zegt directievoorzitter Cees ’t Hart in het jaarverslag maatschappelijk verantwoord ondernemen van het bedrijf.

De directie zegt in het jaarverslag dat op twee punten extra maatregelen moeten worden genomen om de vastgestelde doelen te bereiken. Naast de bedrijfsveiligheid gaat dat om het efficiënter gebruik van energie en water. Het bedrijf heeft volgens het jaarverslag in 2010 tien van de veertien gestelde doelen gerealiseerd.

Eén van de punten waarop dat niet (geheel) lukte was zuiniger omgaan met energie. Doel was om minimaal 2 procent te verbeteren in energie-efficiency, waarvan 1,5 procent op de productielocaties en 0,5 procent door maatregelen in de keten.

Het bedrijf heeft 22,5 procent van de energiebehoefte gedekt via de inkoop van duurzame stroom. Voor een deel komt de stroom van eigen leden, die met biovergisters en windmolens energie leveren aan het net. Dit jaar moet het aandeel duurzame energie toenemen tot een kwart.

Het aantal bedrijfsongevallen is het afgelopen jaar afgenomen tot 2,1 per 200.000 gewerkte uren. Desondanks wil FrieslandCampina het aantal werkgerelateerde ongevallen de komende jaren fors terugdringen, aldus het jaarverslag. Dat moet onder meer gebeuren door werknemers te leren bewust om te gaan met veiligheidsrisico’s.

Op alle productielocaties zijn inschattingen gemaakt voor de risico’s. Vorig jaar is overal een milieu-, veiligheid- en brandpreventiesysteem ingevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.