Rundveehouderij

Nieuws 142 x bekeken

Duitse kartelwaakhond legt melkprijsvergelijkingen aan banden

Bonn – De Duitse mededingingsautoriteit bindt de berichtgeving omtrent de melkprijsontwikkeling aan drastische beperkingen. Instanties zoals landbouwmarktbureau AMI mogen voortaan de melkprijzen van de met naam en toenaam genoemde verwerkers alleen nog publiceren als ze minstens zes maanden oud zijn.

Volgens de mededingingsautoriteit – het Bundeskartellamt – is het de bedoeling om zo de concurrentie om de grondstof te verbeteren. De melkmarkt is bij voorbaat al doorzichtig genoeg.

Nog meer zekerheid bij de spelers omtrent de ontwikkeling remt echter de competitie, meent de kartelwaakhond, die zich bij zijn standpunt baseert op de bestaande nationale en Europese wetgeving. Het Bundesamtkartellamt meent bovendien dat de minstens zes maanden oude prijsvergelijking alleen mag worden gepubliceerd als daarbij de afzonderlijke toeslagen niet apart worden vermeld. Er mag derhalve per verwerker maar één bedrag – de uiteindelijk uitbetaalde prijs – worden genoemd.

Meer actuele melkprijsdata mogen wel worden gepubliceerd als voldoende gewaarborgd is dat ze niet te herleiden zijn tot de afzonderlijke verwerkers. Zo kunnen bijvoorbeeld gemiddelde melkprijzen per regio of deelstaat openbaar worden gemaakt als het om gemiddelden gaat van minstens vijf verwerkers, waarvan de grootste niet meer dan 33 procent van de melkplas beheert en de twee grootsten samen niet meer dan 60 procent.

AMI meldt vandaag dat het naar aanleiding van de uitspraak van het Kartellamt zijn melkmarktinformatie zal aanpassen. Desondanks zijn de door de kartelbewaker gestelde voorwaarden voorlopig. Deze wil namelijk eerst ook eens zien, hoe de zaak onder de nieuwe voorwaarden in de praktijk functioneert.

Of registreer je om te kunnen reageren.