Rundveehouderij

Nieuws

Animo vertrekregeling FrieslandCampina nog steeds klein

Zoetermeer – Leden-melkveehouders van FrieslandCampina hebben nog steeds weinig behoefte om de coöperatie te verlaten. Dat blijkt uit het aantal melkveehouders dat de afgelopen twee jaar gebruik heeft gemaakt van de ingestelde vertrekregeling.

De Dutch Milk Foundation (DMF) meldt dat er tot nu toe 47 melkveehouders van de vertrekregeling gebruik hebben gemaakt. In 2010 ging het om 22 melkveehouders. De vertrekregeling is bedoeld als stimulans voor ledenmelkveehouders om over te stappen van FrieslandCampina naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland. De regeling voorziet in een vertrekpremie van 5 euro per 100 kilo, waarbij de levering in het voorafgaande kalenderjaar als referentie geldt.

In de afgelopen twee jaar werden 54 aanvragen door de DMF behandeld. Zes aanvragen werden afgewezen, waarvan twee in 2010. Een melkveehouder is gestopt voor de daadwerkelijke overstap. ”Merendeel van de zes afwijzingen houdt verband met het hanteren van de verkeerde volgorde bij de aanvraag”, laat DMF-secretaris Gerard Krebbers weten.

De melkveehouders zijn eerst weggegaan bij de coöperatie en hebben pas daarna een verzoek om een vertrekbonus ingediend bij DMF. Dat moet juist in de omgekeerde volgorde worden gedaan. Betreffende melkveehouders missen tienduizenden euro’s vertrekpremie.

De fusie tussen Friesland Foods en Campina, die in 2008 tot stand kwam, is door de Europese Commissie goedgekeurd onder voorwaarden, die er toe moeten leiden dat 1,2 miljard kilo boerderijmelk ter beschikking van derden komt. De beschikbaarstelling gebeurt via twee maatregelen.

De Vertrekregeling en de regeling Beschikbaarstelling Melk. DMF geeft sinds 1 juli 2009 als onafhankelijke partij uitvoering aan deze twee regelingen. Met de toegewezen vertrekpremie-aanvragen is tot nu toe ruim 30 miljoen kilo melk gemoeid, hetgeen overeenkomt met 2,5 procent van de totaal beschikbare hoeveelheid van 1,2 miljard kilo boerderijmelk. Deze hoeveelheid wordt op de 1,2 miljard kilo melk in mindering gebracht.

Een groot deel van de nu nog beschikbare boerderijmelk is gereserveerd voor de verplicht verkochte fabrieken in Nijkerk en Bleskensgraaf. Van andere verwerkers zijn voor deze melkplas nog geen aanvragen ontvangen. Volgens Krebbers is dat niet vreemd. De door FrieslandCampina geleverde melk moet gebruikt worden door verwerkers die productie van consumptiemelk of Nederlandse natuurkaas gaan beginnen of uitbreiden. Voor andere doeleinden mag de melk niet worden gebruikt.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.