Rundveehouderij

Nieuws

Rabo voorziet prijsdruk op zuivelmarkt

Utrecht - De Rabobank verwacht in de tweede helft van 2011 lagere prijzen op de wereldmarkt voor zuivelproducten. Dat schrijft de bank in zijn jongste kwartaalbericht.

Daadwerkelijke prijsverlagingen zullen waarschijnlijk pas in het vierde kwartaal plaatsvinden. Als oorzaak noemt de bank de groei van de aanvoer, in combinatie met teruglopende importen van vooral China en Rusland. Dit waren in het afgelopen kwartaal duidelijk groeimarkten, die de sterke productiegroei in zuivel exporterende gebieden compenseerden. Naarmate het kwartaal vorderde kreeg het prijsniveau wat meer fundament doordat de aanvoer afnam, als gevolg van verhoogde voerkosten, droogte in de EU en seizoensmatige productiekrimp op het zuidelijk halfrond oftewel Nieuw-Zeeland. Deze omstandigheden hielden de prijs in de benen ondanks minder vraag naar zuivel op de wereldmarkt.

De gegroeide Russische zuivelimport is toe te schrijven aan de gevolgen van een jaar met extreme droogte. Die situatie kan vrij snel wijzigen. De grote Chinese importen hebben een veel meer structureel karakter. In een uitgebreide marktstudie meldde Rabobank vorig jaar al dat sinds 2008 de Chinese melkproductie sterk is teruggevallen. Er is tekort. Omdat de Chinese overheid productieherstel grondig wil aanpakken om optimale voedselveiligheid veilig te stellen, gaat dat lang duren. Men mikt op grotere boerenbedrijven en verticale integraties, voor de Chinese zuivelbranche een vrij nieuw model. In de aanloop naar meer zelfvoorziening wil China wel minder afhankelijk worden van Nieuw-Zeeland als dé grote zuivel-leverancier.

Of registreer je om te kunnen reageren.