Rundveehouderij

Nieuws 233 x bekeken

Productschap kondigt lik-op-stukbeleid af bij antibiotica

Zoetermeer – Het productschap Vee en Vlees heeft de verordening vastgesteld voor het gebruik en de registratie van antibiotica.

Er komen professionele toezichthouders en een onafhankelijk tuchtrecht. Dit resulteert volgens het schap in snelle afhandeling en lik-op-stukbeleid met boetes.

Het PVE had al een zelfde verordening aangenomen voor de pluimveehouderij. De woordvoerster van het PVV benadrukt dat ook veehouders die niet meedoen aan een kwaliteitssysteem nu gedwongen zijn hun antibioticagebruik te registreren en een vaste relatie met een dierenarts aan te gaan. De verordening gaat op zijn vroegst in september in.

Het productschap legt de nadruk op het dwingende karakter van de registratie van antibioticagebruik door veehouders. In 2013 moet het gebruik gehalveerd zijn ten opzichte van 2009. De nieuwe regels beogen twee dingen: centrale registratie, en daarmee vermindering van het gebruik, én een betere diergezondheid.

Vandaag presenteert de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDA) richtlijnen voor het gebruik van antibiotica. Het handvat hiervoor is de dierdagdosering. Voor de melkveehouderij is de streefwaarde 4.6 dierdagdoseringen per dierjaar.

Het gebruik van droogzetters is op de meeste bedrijven al ruim 40 procent van het totale antibioticagebruik bij koeien. De verscherpte streefwaarden betekenen dat boeren gericht moeten kiezen tussen wel of niet droogzetten en het gebruik van andere antimicrobiële middelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.