Rundveehouderij

Nieuws 547 x bekeken

Melkprijs 2010 gemiddeld € 35,50

Den Haag – De Nederlandse melkprijs heeft zich in 2010 verder hersteld en is met 23 procent gestegen naar € 35,50 per 100 kilo. Dat staat in het Landbouw-Economisch Bericht (LEB) van het landbouweconomisch instituut LEI van Wageningen UR.

Door de stijging van de melkprijs is het gemiddelde inkomen uit het bedrijf voor de melkveehouderij in 2010 uitgekomen op 28.000 euro. Het gaat om een inkomen van 26.000 euro per onbetaalde arbeidskracht per jaar. Hiermee ligt het inkomen volgens het LEI nog wel 6.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Vooral de voerkosten hakten er flink in, en waren goed voor bijna de helft van de totale kostenstijging. Als de afschrijving over het melkquotum niet wordt meegerekend ligt het inkomen per onbetaalde kracht 11.000 euro hoger.

Eind december 2010 lag de gemiddelde melkprijs af boerderij in de EU-27 op ruim 33 eurocent per kilo. Dat is zo’n 18 procent hoger dan in maart 2010, en 36 procent boven het dieptepunt van mei 2009. De melkprijs zal volgens het LEI in de toekomst vaker, en mogelijk nog sterker schommelen dan voor 2008 het geval is geweest. Alleen Nederland (plus 0,4 procent), Denemarken (plus 0,4 procent) en Cyprus (plus 0,3 procent) lieten in het quotumjaar 2009/2010 een overschrijding zien. De quotumonderscheiding in de EU-27 kwam uit op 7 procent.

Melkquota zijn voor veel landen niet meer bindend voor de melkproductie. Nederland koerst, samen met Denemarken en Cyprus, als enige af op een ’harde landing’ in 2015.

Of registreer je om te kunnen reageren.