Rundveehouderij

Nieuws 227 x bekeken

Gelijke garantieprijs, hoger voorschot FrieslandCampina

Amersfoort – De leden van FrieslandCampina krijgen over de maand juni netto 8 cent meer voor hun melk, bij een gelijkblijvende garantieprijs.

Dit blijkt uit gegevens die de onderneming heeft gepubliceerd.

Het gelijkblijven van de garantieprijs is gebaseerd op de inschatting van FrieslandCampina dat andere zuivelbedrijven de komende tijd geen hogere prijzen zullen uitbetalen. Daarbij hoeft in de nu gepubliceerde prijs geen correctie achteraf te worden verwerkt.

Toch verhoogt FrieslandCampina de prijs per kilo vet met 2 cent naar € 4,42, terwijl de eiwitprijs gelijk wordt gehouden.

Ondertussen daalt de melkaanvoer bij FrieslandCampina snel. Sinds week 19 ligt die onder de aanvoer van 2010, terwijl ook de gehalten aan vet en vooral eiwit in de aangeleverde melk dalen. Ondertussen stijgen de prijzen voor krachtvoer en bijproducten.

Hoewel de leden van FrieslandCampina in juni met slechts een lichte verhoging van de voorschotprijs te maken krijgen, betaalt hun zuivelbedrijf de laatste maanden beter uit dan bij voorbeeld producenten van merkkaas, zoals Bel Leerdammer en Cono.Of registreer je om te kunnen reageren.