Rundveehouderij

Nieuws

Belgische melkproductie groeit spectaculair

Grimbergen – De melkproductie in België is in de afgelopen vier jaar met 10 procent toegenomen tot 3,2 miljard liter melk, terwijl het aantal melkveehouders daalde met bijna 20 procent.

Dit resulteert volgens de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) tot een toename van de melklevering per bedrijf met 36 procent.

De extra geproduceerde melk vond vooral haar weg naar het buitenland, maar ook de interne markt is gegroeid. ”We hadden nog een achterstand in te halen”, zegt Renaat Debergh, bestuurslid van het BCZ.

Vanwege een vetcorrectie groeide het melkquotum van België in een keer met 3,5 procent. Dat gaf volgens Debergh en BCZ-voorzitter Patric Buggenhout  de Belgische melkveehouders de gelegenheid om een inhaalslag te maken. Buggenhout noemt als extra reden voor de productiegroei dat een deel van de Belgische melkveehouders nog bezig is met specialiseren.

Met de forse productiegroei is de 3,5 procent verruiming al ingevuld. De BCZ gaat er vanuit dat de productie verder zal toenemen, in ieder geval met de jaarlijkse quotumverruiming van 1 procent. Met de productiegroei komt België dicht bij de grenzen van haar verwerkingscapaciteit. ”De Belgische zuivelondernemingen hebben hiermee een duidelijk signaal gekregen van wat mogelijk is”, aldus Debergh.

België telde in 2010 9.532 melkleveranciers. Het gaat om een afname van 19,5 procent ten opzichte van 2006. De gemiddelde melkleverantie lag op 337.000 liter melk. Het totaal aantal melkkoeien lag in 2010 op 500.000.

De melkprijs steeg na een slecht jaar 2009 met 27 procent naar 31,4 eurocent per liter (bij 4,2 procent vet en 3,4 procent eiwit). Over de eerste vier maanden van 2011 kon een verdere toename van 18 procent worden gerealiseerd. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête gehouden onder bedrijven aangesloten bij het Algemeen Verbond der Coöperatieve Zuivelfabrieken.

Of registreer je om te kunnen reageren.